Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1
Zapoznaj się z treścią nagrania i wyjaśnij, na czym polegają nawiązania w 
Promethidionie Cypriana Norwida do dialogów Platona.
Zapoznaj się z treścią nagrania i wyjaśnij, na czym polegają nawiązania w 
Promethidionie Cypriana Norwida do dialogów Platona.
Rlc8JpaLPfDze
(Uzupełnij).
Polecenie 2

Podaj podobieństwa i różnice między Promethidionem a dialogami Platona.

R1QMGKEJKLXvt
(Uzupełnij).
Polecenie 3

Zgromadź słownictwo potrzebne do charakterystyki narratora Promethidiona.

R1aAvthSd9XdE
(Uzupełnij).
R1DrHOheePYhp
Nagranie dźwiękowe z fragmentem tekstu Stefana Sawickiego z książki Cyprian Norwid, Promethidion. Rzecz w dwóch dialogach z epilogiem.
Źródło: Stefan Sawicki, Wstęp, [w:] Cyprian Norwid, Promethidion. Rzecz w dwóch dialogach z epilogiem, Kraków 1997, s. 8‒12.