Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1
Zapoznaj się z opisami obrazów z galerii. Na podstawie poematu Promethidion określ, jak Cyprian Norwid definiuje piękno.
Zapoznaj się z opisami obrazów z galerii. Na podstawie poematu Promethidion określ, jak Cyprian Norwid definiuje piękno.
RPZNKaa0acb1d
(Uzupełnij).
Polecenie 2

Wyjaśnij, jakie zadania Norwid wyznacza człowiekowi w związku z przypisaną mu rolą „sztukmistrza”.

RyTHuQ2y259SU
(Uzupełnij).
Polecenie 3

Wymień funkcje, jakie według Cypriana Norwida powinna pełnić sztuka. Zwróć uwagę na ideę utylitarności sztuki.

R1NeXmQY0nElX
(Uzupełnij).
1

Słownik

transcendentalność
transcendentalność

(łac. transcendere – wychodzenie poza granice) – ogół zagadnień wykraczających poza doświadczenia zmysłowe

1
Ćwiczenie 1

Wyjaśnij, jak rozumiesz tytuł poematu Norwida. Zinterpretuj go, odnosząc się do pochodzenia wyrazu i przeczytanych fragmentów utworu.

R1R5j8X5FcgIG
(Uzupełnij).
1
Ćwiczenie 2

Odpowiedz na pytanie, jakie wartości są przedmiotem poetyckich rozważań Norwida? Wymień te wartości i wyjaśnij, co je łączy.

Ri5ZeNJIPpktM
(Uzupełnij).
1
Ćwiczenie 3

Wyjaśnij, jak w odniesieniu do antycznej idei kalokagatii rozumiesz rozważania Cypriana Norwida o pięknie.

R1KETevAz0Jgh
(Uzupełnij).