Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z audiobookiem i wykonaj ćwiczenia.

Zapoznaj się z treścią audiobooka i wykonaj ćwiczenia.

R1D2Yh2Cr7YP7
Nagranie dźwiękowe Niezależność sądownictwa a prawa człowieka.
Oprac. na podst.: Niezależność sądownictwa a prawa człowieka, prawaczlowieka.edu.pl [dostęp 20.08.2021]
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Ćwiczenie 1
RcDCxWc602cyl
Oceń rolę sądów powszechnych i sądownictwa konstytucyjnego w ochronie praw i wolności Polaków. (Uzupełnij).
Ćwiczenie 2
R1CFjfcSMkQDe
Podaj uniwersalne wartości, które są obecne w polskim systemie prawnym, gwarantujące prawa i wolności jednostki. (Uzupełnij).