Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z treścią audiobooka i wykonaj ćwiczenia.

RLdQhoG9nbeVz
Nagranie dźwiękowe Analiza zasady nullum crimen, nulla poena sine lege.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Rk9L3Lv0ERvRv1
Ćwiczenie 1
Zaznacz, do której zasady odnosi się wyjaśnienie:
Podstawę wszelkich rozstrzygnięć powinny stanowić prawdziwe ustalenia faktyczne. Możliwe odpowiedzi: 1. zasada prawdy materialnej, 2. zasada domniemania niewinności, 3. zasada prawa do obrony
31
Ćwiczenie 2
RoG96VdZMVdnM
Scharakteryzuj zasady „nullum crimen sine lege” i „lex retro non agit”. (Uzupełnij).