Polecenie 1

Zapoznaj się z fragmentem słynnych Katylinarek, czyli mów Cycerona przeciw Lucjuszowi Sergiuszowi Katylinie, a następnie odpowiedz na pytania.

R1e7uSZ9gSsrU
Nagranie dźwiękowe lekcji.
Źródło: Marek Tulliusz Cyceron, Pierwsza mowa przeciw Katylinie, [w:] Marek Tulliusz Cyceron, Mowy, cyt. za biblioteka.kijowski.pl, s. 29–35.
1
Polecenie 2

Jakie środki retoryczne możesz wskazać w tym fragmencie? Wymień kilka przykładów.

R1VtKkR99jdE2
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
1
Polecenie 3

Retoryka, czyli sztuka sprawnego i pięknego wysławiania się, służy perswazji, czyli skutecznemu przekonaniu słuchaczy do przedstawianych przez mówcę racji. Oprócz funkcji emocjonalnej i estetycznej ma funkcję informacyjną. Wskaż realizację każdej z tych funkcji w wypowiedzi Cycerona.

RnHEtwxnzrAu4
Funkcja informacyjna - argumentacja racjonalna (Uzupełnij). Funkcja emocjonalna - argumentacja emocjonalna (Uzupełnij). Funkcja estetyczna - kunszt i opanowanie języka (Uzupełnij).