Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z audiobookiem i wykonaj ćwiczenie.

ROVJq0D4MEAQD
Nagranie dźwiękowe lekcji pod tytułem Rzeczywistość po transformacji.
Oprac. na podst.: Tomasz Rakowski, Łowcy, zbieracze, praktycy niemocy. Etnografia człowieka zdegradowanego, Gdańsk 2009.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Ćwiczenie 1
R1Oot9YH2SILx
Wyjaśnij, w jaki sposób transformacja ustrojowa przyczyniła się do pogorszenia się warunków życia niektórych grup polskiego społeczeństwa. (Uzupełnij).
Ćwiczenie 2
RROrrCjUV51pF
Wymień i wyjaśnij typowe reakcje radzenia sobie z traumą transformacji ustrojowej opisywane przez Tomasza Rakowskiego. (Uzupełnij).
Ćwiczenie 3
RIXxi5lXeMiiW
Wyjaśnij, z czego wynika i na czym polega „opóźnienie kulturowe” społeczności zdegradowanych społecznie. (Uzupełnij).
Ćwiczenie 4
R8vkCQ5SOhDPL
Wyjaśnij, co przyczyniło się do poprawy losu społeczności zdegradowanych w pierwszej dekadzie XXI wieku. (Uzupełnij).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida