Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Sztuka a rzeczywistość

Polecenie 1

Na podstawie audiobooka opisz relację artysty ze społeczeństwem w epoce modernizmu.

Na podstawie treści audiobooka opisz relację artysty ze społeczeństwem w epoce modernizmu.

R12oRe4mr6Y9K
(Uzupełnij).
Polecenie 2
Porównaj przedstawiony w tekście nagrania status artysty z postawą podmiotu lirycznego wiersza Kazimierza Przerwy‑Tetmajera Evviva l’arte!.
Porównaj przedstawiony w tekście nagrania status artysty z postawą podmiotu lirycznego wiersza Kazimierza Przerwy‑Tetmajera Evviva l’arte!.
RAi5shQ9YdfOZ
(Uzupełnij).
R19D5SRD1QIZ1
Nagranie dźwiękowe dotyczące miejsca artysty w modernizmie.
Kazimierz Przerwa-Tetmajer Evviva l’arte

Evviva l’arte! Człowiek zginąć musi –
cóż, kto pieniędzy nie ma, jest pariasem,
nędza porywa za gardło i dusi –
zginąć, to zginąć jak pies, a tymczasem,
choć życie nasze splunięcia niewarte:
evviva l’arte!

Evviva l’arte! Niechaj pasie brzuchy
nędzny filistrów naród! My, artyści,
my, którym często na chleb braknie suchy,
my, do jesiennych tak podobni liści,
i tak wykrzykniem: gdy wszystko nic warte:
evviva l’arte!

Evviva l’arte! Duma naszym bogiem,
sława nam słońcem, nam królom bez ziemi,
możemy z głodu skonać gdzieś pod progiem,
ale jak orły z skrzydły złamanemi –
więc naprzód! Cóż jest prócz sławy co warte?
evviva l’arte!

Evviva l’arte! W piersiach naszych płoną
ognie przez Boga samego włożone:
więc patrzym na tłum z głową podniesioną,
laurów za złotą nie damy koronę,
i chociaż życie nasze nic nie warte:
evviva l’arte!

2 Źródło: Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Evviva l’arte, [w:] Justyna Bajda, Poezja drugiej połowy XIX wieku (pozytywizm – Młoda Polska). Antologia, Wrocław 2007, s. 275–276.