Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z wierszami zamieszczonymi w prezentacji. Wynotuj określenia odnoszące się do sztuki, procesu tworzenia oraz samego twórcy.

R1HlRbetsD201
(Uzupełnij).
Polecenie 2

Podaj różnice między wybrańcem sztuki (artystą) a tłumem, opisanymi przez Kazimierza Przerwę‑Tetmajera w wierszu Sztuka jest jako drzewo…

RIjHEAZATrWs1
(Uzupełnij).

Wiersze autotematyczneautotematycznyautotematyczne. Młodopolscy poeci o sobie i swojej poezji

RYcSqXwTyXqot1
Prezentacja.
autotematyczny
RmAyGk1YGZEtJ
Ćwiczenie 1
Zaznacz cechy, które odpowiadają obrazowi artysty kryjącego się pod symbolicznym wizerunkiem albatrosa w wierszu Albatros Kazimierza Przerwy-Tetmajera. Możliwe odpowiedzi: 1. marzyciel, 2. realista, 3. samotnik, 4. wizjoner, 5. zaangażowany społecznik, 6. romantyk, 7. idealista walczący z żywiołami, 8. niepewny swojej wartości, 9. dumny, 10. miłośnik tłumów
1
Ćwiczenie 2

Wyjaśnij sens tytułu sonetu Leopolda Staffa Sen nieurodzony.

RLg847XGI0M2s
(Uzupełnij).
Praca domowa

Z przywołanych w prezentacji wierszy wybierz ten, który twoim zdaniem najlepiej opisuje proces twórczy. Wyjaśnij, na czym polega autotematyczność wskazanego przez ciebie utworu.