Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z audiobookiem i wykonaj ćwiczenia.

R1bl4qaypuUCC
Nagranie dźwiękowe dotyczące zbiegu przepisów oraz przestępstw i wykroczeń.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Ćwiczenie 1
R1CNqXOorcODx
Przykład 1 (Uzupełnij) Przykład 2 (Uzupełnij) Przykład 3 (Uzupełnij).
1
Pokaż ćwiczenia:
RE3Exa2iJLcl31
Ćwiczenie 2
Zaznacz, która z przedstawionych form stadialnych czynu zabronionego nie odnosi się do wykroczenia. Możliwe odpowiedzi: 1. przygotowanie, 2. usiłowanie, 3. dokonanie
R1F6mfkZXI2LY2
Ćwiczenie 3
Dopasuj opis czynu zabronionego do właściwej formy zjawiskowej. Paweł K. razem ze Zbigniewem Z. przebili opony w samochodzie nowego sąsiada. Możliwe odpowiedzi: 1. sprawstwo, 2. podżeganie, 3. pomocnictwo Paweł K. przekonał Zbigniewa Z. do przebicia opon w samochodzie nowego sąsiada. Możliwe odpowiedzi: 1. sprawstwo, 2. podżeganie, 3. pomocnictwo Paweł K. przyniósł Zbigniewowi Z. nóż myśliwski, aby ten przebił nim opony w samochodzie nowego sąsiada. Możliwe odpowiedzi: 1. sprawstwo, 2. podżeganie, 3. pomocnictwo
31
Ćwiczenie 4

Zapoznaj się z opisem sytuacji oraz tekstem źródłowym i wykonaj polecenie.

Opis sytuacji:

Kazimierz O. dopuścił się gwałtu na swojej 20‑letniej, niepełnosprawnej umysłowo córce. Sąd skazał go na 10 lat pozbawienia wolności.

1
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny

Art. 197. 1. Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Art. 201. Kto dopuszcza się obcowania płciowego w stosunku do wstępnego, zstępnego, przysposobionego, przysposabiającego, brata lub siostry, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

kk Źródło: Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, dostępny w internecie: isap.sejm.gov.pl.
R1EXKIobZNJud
Rozstrzygnięcie (Wybierz: tak, nie) Uzasadnienie: (Uzupełnij).