Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z fragmentem jednej z najsłynniejszych dystopii XX w., powieści Nowy wspaniały świat. Czy twoim zdaniem poddaje on krytyce jakieś zjawiska obecne we współczesnym świecie? Jeśli tak – jakie?

R1GeIGZASD7C5
(Uzupełnij).
R11yHE4UtB06D
Nagranie dźwiękowe lekcji.
Aldous Huxley, Nowy wspaniały świat, tłum. B. Baran, Warszawa 2010, s. 5–12.
Polecenie 2

Przyjmijmy założenie, że Aldous Huxley przywołuje w swojej powieści utopijne założenia Platona, stanowiące fundament jego koncepcji doskonałego państwa. Spróbuj rozpoznać te elementy w tekście i wypisz je poniżej. Jak przekształca je Huxley?

RACLKjomuQUgL
(Uzupełnij).