Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
REiXk7n8SqVVt1
Ćwiczenie 1
Kto miał sprawować rządy w idealnym państwie Platona? Możliwe odpowiedzi: 1. filozofowie, 2. żołnierze, 3. poeci, 4. wszyscy obywatele
R1M4JKBfzQZ8u1
Ćwiczenie 2
Zaznacz zasady, które panowały na Morusowej wyspie Utopii. Możliwe odpowiedzi: 1. wspólnota potrzebnych dóbr, 2. zakaz lenistwa i próżniactwa, 3. wybór urzędników przez obywateli, 4. zakaz czytania niektórych rodzajów poezji
R74O0pICcUnG61
Ćwiczenie 3
Na jakiej zasadzie opierała się koncepcja państwa doskonałego Platona? Możliwe odpowiedzi: 1. kolektywizm, 2. indywidualizm, 3. liberalizm, 4. egalitaryzm
R161ALxAEtfSF11
Ćwiczenie 4
Zdecyduj, które stwierdzenie są prawdziwe, a które fałszywe. Słowo „utopia” może oznaczać zarówno „dobre miejsce”, jak i „miejsce, które nie istnieje”. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Gatunek literacki nazywany utopią został stworzony przez Platona. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Inną nazwą utopii – rozumianej jako gatunek literacki – jest dystopia. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Platon był pierwszym głosicielem zasad liberalizmu i indywidualizmu w filozofii. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
21
Ćwiczenie 5

Wyjaśnij, co różni utopię od antyutopii.

Ro581IsoKYoLH
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 6
1
Aldous Huxley Nowy wspaniały świat

– A to – wtrącił dyrektor sentencjonalnie – to jest cała tajemnica szczęścia i cnoty. Lubić to, co się musi robić. Wszelkie warunkowanie zmierza do jednej rzeczy: do sprawienia, by ludzie polubili swe nieuniknione przeznaczenie społeczne. W nieobudowanej części tunelu pielęgniarka ostrożnie badała za pomocą długiej delikatnej strzykawki galaretowatą zawartość przesuwającej się butli. Studenci i ich przewodnicy przez chwilę patrzyli na pielęgniarkę w milczeniu.
– Lenino – powiedział pan Foster, gdy ta wyjęła wreszcie strzykawkę i wyprostowała się.

Dziewczyna odwróciła się szybko. Widać było od razu, że pomimo tocznia i purpurowych oczu była niezwykle urodziwa.
– Henryk! – Jej uśmiech błysnął ku niemu czerwono rzędem koralowych zębów.
– Urocza, urocza – mruknął dyrektor i dając jej dwa lub trzy pieszczotliwe klapsy, otrzymał w zamian pełen szacunku uśmiech.
– Co im aplikujesz? – zapytał pan Foster, przybierając ton bardzo fachowy.
– Och, zwykłą dawkę tyfusu i śpiączki.
– Pracownicy tropikalni są uodporniani, począwszy od sto pięćdziesiątego metra – wyjaśnił studentom pan Foster. – Embriony zachowują jeszcze skrzela. Chronimy rybę przed przyszłymi chorobami człowieka. – Potem, zwróciwszy się znów do Leniny, powiedział: – Jak zwykle, za dziesięć piąta na dachu.
– Urocza – rzekł raz jeszcze dyrektor i dawszy jej pożegnalnego klapsa, oddalił się za resztą osób.

1 Źródło: Aldous Huxley, Nowy wspaniały świat, tłum. B. Baran, Warszawa 2010, s. 5–12.

Fragment powieści AldousaHuxleyaNowy wspaniały świat opowiada o wizycie studentów w Ośrodku Rozrodu i Warunkowania. W centrum przypominającym fabrykę sportretowane przez Huxleya społeczeństwo rozmnaża tam ludzi. Do których z wymienionych niżej zasad organizacji Platońskiego państwa nawiązuje autor w powyższym fragmencie?

RWTUVi1adR74N2
Możliwe odpowiedzi: 1. zhierarchizowany system kastowy, 2. wychowanie do pełnienia przypisanej jednostce funkcji społecznej, 3. cenzura prewencyjna, 4. rządy filozofów
31
Ćwiczenie 7

Porównaj pochodzącą z powieści Nowy wspaniały świat wizję społeczeństwa przyszłości z koncepcją paidei, leżącą u podstaw koncepcji państwa doskonałego Platona. Jak sądzisz, jaki stosunek miał do niej AldousHuxley (na podstawie fragmentu z ćwiczenia nr 6)?

RvucqaaYbk4aP
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Stwórz własną utopię lub antyutopię. Napisz tekst, w którym przedstawisz fikcyjny świat oparty na Platońskiej koncepcji doskonałego państwa. Zdecyduj, czy pokażesz je w krzywym zwierciadle (antyutopia), czy może potraktujesz je jako odpowiedź na problemy współczesnego świata (utopia). Zastanów się, jakich środków stylistycznych najlepiej użyć, by osiągnąć cel, który sobie stawiasz.

RsXeTDUXsCMWd
(Uzupełnij).