Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z audiobookiem i wykonaj polecenia.

RuhtTcsK6GtLv
Nagranie dźwiękowe dotyczy systemu komunistycznego w Czechach.
Źródło: Artykuł Surowy luty, A. Krawczyk, 2008, polityka.pl.
Polecenie 2

Wyjaśnij, dlaczego dla Związku Sowieckiego tak ważne było utrzymywanie dobrych relacji z czechosłowackim rządem emigracyjnym.

R1PMCd8sajeoy
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
Polecenie 3

Wskaż różnice między sposobem osadzenia władz komunistycznych w Czechosłowacji i w Polsce.

R36NRiqudf0eU
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).