Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Opisz, w jakich warunkach Molier tworzył i wystawiał swoją ostatnią sztukę Chory z urojenia.

R1cXTkyVASMPP
(Uzupełnij).
Polecenie 2

Tadeusz Boy‑Żeleński pisze: „Argan wyrzeka się życia, aby to życie pielęgnować […]”. Odpowiedz, jak rozumiesz te słowa? Swoje zdanie uzasadnij, odwołując się do odpowiednich fragmentów sztuki.

R1QWLBoaAv78e
(Uzupełnij).
RjB5RV7WFh62p
Nagranie dźwiękowe dotyczy ostatniego etapu życia i twórczości Moliera.
Źródło: Tadeusz Boy Żeleński, Molier, Gdańsk 2000, s. 169–170.