Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Odszukaj w cytowanych wierszach Poświatowskiej motywy pszczoły, ptaka, trawy. Odpowiedz na pytanie: Jaką funkcję pełnią te elementy w danym utworze? Zinterpretuj te utwory.

Rudl2GFcRfO7k
(Uzupełnij).

1.

R1NI6aGWWn056
Nagranie dźwiękowe lekcji o twórczości Haliny Poświatowskiej wraz z wierszem W słońcu południa.
Źródło:
* cyt. za: A. Pantuchowicz, Klucz do domu liryki Haliny Poświatowskiej, Język Artystyczny 9, 1995
** H. Poświatowska, Wiersze wybrane, Kraków 1993, s. 23
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

2.

ROmaGzInAfqdl
Nagranie dźwiękowe lekcji o twórczości Haliny Poświatowskiej wraz z wierszem.
Źródło:
* Cyt. za: J. Mazepus, Kreowanie znaczeń w utworach Haliny Poświatowskiej, 2013, Językoznawstwo: współczesne badania, problemy i analizy językoznawcze. 2013, t. 1, s. 99‑113
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

3.

R1I9GlFgMrxGY
Nagranie dźwiękowe lekcji o twórczości Haliny Poświatowskiej wraz z wierszem.
Źródło:
* cyt. za: A. Pantuchowicz, Klucz do domu liryki Haliny Poświatowskiej, Język Artystyczny 9, 1995
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

4.

R18iTPf0bgQXX
Nagranie dźwiękowe lekcji o twórczości Haliny Poświatowskiej wraz z wierszem.
Źródło:
* cyt. za: A. Pantuchowicz, Klucz do domu liryki Haliny Poświatowskiej, Język Artystyczny 9, 1995
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

5.

RAkmJO6CH0z2H
Nagranie dźwiękowe lekcji o twórczości Haliny Poświatowskiej wraz z wierszem.
Źródło:
* cyt. za: A. Pantuchowicz, Klucz do domu liryki Haliny Poświatowskiej, Język Artystyczny 9, 1995
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

6.

R1cDFKOpbdNMU
Nagranie dźwiękowe lekcji o twórczości Haliny Poświatowskiej wraz z wierszem.
Źródło:
* cyt. za: A. Pantuchowicz, Klucz do domu liryki Haliny Poświatowskiej, Język Artystyczny 9, 1995
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Polecenie 2

Opisz symbolikę motywów charakterystycznych dla poetyckiego obrazowania Poświatowskiej. Odpowiedz na pytanie: Jak określisz lirykę miłosną poetki? Podaj co najmniej trzy określenia.

RKIr2gCnKn8pr
(Uzupełnij).