Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Zapoznaj się z audiobookiem, a następnie wykonaj polecenia.

RzPogNesvwwpn
Audiobook dotyczy budowy drugich domów, zwykle na obszarach wiejskich.
Źródło: Adamiak C., Rozwój drugich domów na obszarach cennych przyrodniczo na przykładzie regionu Borów Tucholskich, „Studia i Materiały CEPL w Rogowie R. 15”, Zeszyt 37/4/2013.
Polecenie 1

Omów wpływ budowy drugich domów, dojazdów do nich oraz ich użytkowania na środowisko przyrodnicze (na przykładzie drugich domów w Borach Tucholskich).

Ry4EoHiL9ZHWX
(Uzupełnij).
Polecenie 2

Wskaż na wykresie procentowy udział drugich domów z podziałem na domy powstałe z istniejących gospodarstw rolnych oraz nowo powstałe domy.

RhE8niIr9RaZL
Wskaż na wykresie procentowy udział drugich domów z podziałem na domy powstałe z istniejących gospodarstw rolnych oraz nowo powstałe domy. 1. Nowo powstałe domy, 2. Domy powstałe z opuszczonych gospodarstw rolnych
RrHu90qmFsfEd
Wybierz procentowy udział drugich domów powstałych z istniejących gospodarstw rolnych. Możliwe odpowiedzi: 1. 15 procent, 2. 50 procent, 3. 80 procent, 4. 5 procent
R13x7pX12En7T
Wybierz procentowy udział drugich domów nowo wybudowanych. Możliwe odpowiedzi: 1. 85 procent, 2. 40 procent, 3. 25 procent, 4. 90 procent
Polecenie 3

Zaproponuj przykłady działań mających na celu ograniczenie negatywnych skutków użytkowania drugich domów.

RhvJCvh3Sigzd
(Uzupełnij).
Polecenie 4

Zdecyduj, który z podanych efektów rozwoju drugich domów jest pozytywny, a który negatywny, następnie pogrupuj elementy.

RdwUNqptlqYld
Pozytywne efekty rozwoju drugich domów Możliwe odpowiedzi: 1. adaptacja opuszczonych gospodarstw rolnych, 2. zanieczyszczenie gleb, 3. zanieczyszczenie jezior i rzek, 4. poprawa jakości życia przez obcowanie z naturą, 5. przekształcenie krajobrazu naturalnego, 6. wzrost różnorodności biologicznej poprzez budowę działek letniskowych, 7. ograniczenie powierzchni terenów otwartych, 8. mechaniczna degradacja pokrywy glebowej, 9. zanieczyszczenie wód podziemnych, 10. podniesienie wartości estetycznej krajobrazu, 11. fragmentacja ekosystemów Negatywne efekty rozwoju drugich domów Możliwe odpowiedzi: 1. adaptacja opuszczonych gospodarstw rolnych, 2. zanieczyszczenie gleb, 3. zanieczyszczenie jezior i rzek, 4. poprawa jakości życia przez obcowanie z naturą, 5. przekształcenie krajobrazu naturalnego, 6. wzrost różnorodności biologicznej poprzez budowę działek letniskowych, 7. ograniczenie powierzchni terenów otwartych, 8. mechaniczna degradacja pokrywy glebowej, 9. zanieczyszczenie wód podziemnych, 10. podniesienie wartości estetycznej krajobrazu, 11. fragmentacja ekosystemów
Polecenie 5

Przeprowadźcie w grupie wywiady z właścicielami lub użytkownikami drugich domów na wybranym obszarze badawczym, a także z ludźmi w sąsiedztwie tego typu zabudowań. Zaplanujcie zakres badawczy wywiadu (np. opinie o funkcjonowaniu, wpływ na środowisko, relacje z sąsiadami itp.). Zgromadźcie także dokumentację fotograficzną. Wyniki projektu przedstawcie w formie referatu lub posteru.

Przeprowadźcie w grupie wywiady z właścicielami lub użytkownikami drugich domów na wybranym obszarze badawczym, a także z ludźmi w sąsiedztwie tego typu zabudowań. Zaplanujcie zakres badawczy wywiadu (np. opinie o funkcjonowaniu, wpływ na środowisko, relacje z sąsiadami itp.). Wyniki projektu przedstawcie w formie referatu lub posteru.

ReqwGacXgBxLa
(Uzupełnij).