Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Zapoznaj się z audiobookiem, a następnie wykonaj polecenia.
R1Zi89CyeV8qB
Nagranie dźwiękowe dotyczy nowych funkcji wsi polskiej.
Źródło: Niedzielski E., Funkcje obszarów wiejskich i ich rozwój, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” 2015, 2, s. 84‐92.
Polecenie 1

Omów przyczyny i skutki rozwoju nowych funkcji wsi w Polsce.

R1X4jOXyB1JIP
(Uzupełnij).
Polecenie 2

Wyjaśnij, na czym polega wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich.

RCbVOFqNeY8ot
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
Polecenie 3

Korzystając z dodatkowych źródeł informacji geograficznej oraz własnej wiedzy, wymień przykłady obszarów wiejskich w Polsce, na których rozwijają się nowe funkcje.

R1Hnee1UOcL8j
(Uzupełnij).
Polecenie 4

Korzystając z wiedzy zdobytej na lekcjach z geografii osadnictwa, wyjaśnij związek między rozwojem nowych funkcji wsi a procesami urbanizacji i semiurbanizacji.

Rv61MsdOepuYw
(Uzupełnij).
Polecenie 5

Podczas ćwiczeń terenowych zbierz materiały dotyczące rozwoju nowych funkcji wsi: wywiady, ankiety, fotografie itp. w wybranym miejscu w Polsce. Wyniki projektu przedstaw w formie prezentacji multimedialnej.

Korzystając z dostępnych źródeł informacji, zbierz materiały dotyczące rozwoju nowych funkcji wsi w wybranym miejscu w Polsce. Przedstaw w dowolnej formie swoje wyniki.

RZd6mloubAnP6
(Uzupełnij).