Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
RxCdu01kEy4MY
Nagranie dźwiękowe fragmentu tekstu Michała Kazimierczuka.
Źródło: Michał Kazimierczuk, Faust Goethego jako tragedia rozwoju nowoczesności w ujęciu M. Bermana, „Kultura – Media – Teologia" 2016, nr 26, s. 110–119.
Polecenie 1

Scharakteryzuj ewolucję duchową Fausta. Omów bohatera jako „marzyciela” oraz jako „człowieka czynu”.

R1EtYAh5auwvo
(Uzupełnij).
Polecenie 2

Na podstawie audiobooka i podanego fragmentu wypowiedzi Fausta wyjaśnij, jak rozumiesz ideę aktywizmu.

Johann Wolfgang Goethe Faust

FAUST
otwiera Biblię, zabiera się do pracy
Więc czytam: „Na początku było Słowo!”
— utknąłem! Dziwną to przemawia mową;
czyż Słowo może wszechświat wyłonić i stworzyć?
Muszę inaczej to przełożyć!
Jeślim dobrze zrozumiał — w brzmieniu tego wątku
jest sens, że jeno Myśl była z początku;
lecz niechże dociekania treści nie zakurczą —
możeż Myśl sama w sobie być wszechtwórczą?
Sprawa jest coraz bardziej mętna i zawiła,
a może na początku była Siła?
Już chcę napisać, a jednak coś broni,
czy się w tym słowie część treści nie trwoni?
Duch mi objawia sens wieków porządku,
już wiem — i piszę oto: Czyn był na początku!

faust Źródło: Johann Wolfgang Goethe, Faust, tłum. J. Paszkowski, Kraków 2016, s. 16.
R1HQARK84kI2p
(Uzupełnij).
Polecenie 3

Uzasadnij pogląd, że Faust to postać nowoczesna, i wyjaśnij, na czym polega jej nowatorstwo.

R1UHhQcPlYzi3
(Uzupełnij).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida