Polecenie 1

Wytłumacz w kilku zdaniach, co oznacza metafora „hamulca”– przed czym ów „hamulec” nas broni?

R1ICH2B6uuX8D
(Uzupełnij).
Polecenie 2

Podaj współczesny przykład „dziesiątego hamulca”.

R1FUv3QEIv8aI
(Uzupełnij).
R154E3h2RpYk8
Nagranie dźwiękowe lekcji pod tytułem Sekstus Empiryk. Zarysy pyrrońskie.
Sekstus Empiryk, Zarysy pyrrońskie, Warszawa 1998, tłum A. Krokiewicz
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
hamulec