Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
1
Ćwiczenie 1
RbyJVTZuCkpHv1
Odpowiedz na pytania lub uzupełnij tekst. 1. Wątpi, rozważa, poszukuje., 2. Miasto Pirrona., 3. Przydomek Sekstusa., 4. Stan wewnętrznego spokoju i równowagi., 5. Uznawanie możliwości niewątpliwego poznania natury rzeczy., 6. Wg Arystotelesa powinni panować nad barbarzyńcami.
R1YgAjC4cdwAs
(Uzupełnij).
RHAFOyMaaRHhc1
Ćwiczenie 2
Zaznacz zdania prawdziwe. Możliwe odpowiedzi: 1. Z punktu widzenia sceptyków na rzecz każdego twierdzenia można wywieść równie mocne argumenty., 2. Z punktu widzenia dogmatyków na rzecz każdego twierdzenia można wywieść równie mocne argumenty., 3. Z punktu widzenia sceptyków można odkryć obiektywne znaczenia dobra i piękna., 4. Z punktu widzenia dogmatyków można odkryć obiektywne znaczenia dobra i piękna.
RiVfcuHsTJjDa1
Ćwiczenie 3
Uzupełnij zdania podanymi wyrazami, nadając im właściwą formę gramatyczną. zwyczajny, natura rzeczy, dogmatyzm, nieorzekanie, sądy Sceptyk wątpi w możliwość pewnej wiedzy o Tu uzupełnij. Pluralizm obyczajów jest dla sceptyka czymś Tu uzupełnij. Sceptycyzm przeciwstawia się Tu uzupełnij. Afazja to postawa Tu uzupełnij, czyli wstrzymania się od Tu uzupełnij.
R9Qgo0SzYeHAY1
Ćwiczenie 4
Które z poniższych zdań zaakceptowałby sceptyk? Możliwe odpowiedzi: 1. Nie jest sporne, czy rzecz wydaje się taka i taka, sporne jest natomiast, czy jest taka i taka., 2. Celem dociekań sceptyka jest potwierdzenie tego, że prawda nie jest osiągalna., 3. Źródłem prawa jest umowa między ludźmi i dlatego zgodzić się należy na jego różnorodność., 4. Usunięcie różnic w poglądach ludzi jest możliwe i potrzebne.
R14DMvsUjdp47
Ćwiczenie 4
Które z poniższych zdań zaakceptowałby sceptyk? Zaznacz poprawne twierdzenia. Możliwe odpowiedzi: 1. Nie jest sporne, czy rzecz wydaje się taka i taka, sporne jest natomiast, czy jest taka i taka., 2. Celem dociekań sceptyka jest potwierdzenie tego, że prawda nie jest osiągalna., 3. Źródłem prawa jest umowa między ludźmi i dlatego zgodzić się należy na jego różnorodność., 4. Usunięcie różnic w poglądach ludzi jest możliwe i potrzebne.
R1Yje0wsDwPOI
Ćwiczenie 5
Uzupełnij tekst Sekstusa Empiryka podanymi sformułowaniami. Tradycja sceptyczna nazywana jest „poszukującą”— od 1. rezygnacji z uznania czy zaprzeczenia, 2. działania polegającego na poszukiwaniu i badaniu, 3. odczucia rodzącego się w badającym po poszukiwaniu, 4. dostrzegania we wszystkim trudności, „powściągającą sąd” — od 1. rezygnacji z uznania czy zaprzeczenia, 2. działania polegającego na poszukiwaniu i badaniu, 3. odczucia rodzącego się w badającym po poszukiwaniu, 4. dostrzegania we wszystkim trudności, „aporetyczną” — albo z powodu 1. rezygnacji z uznania czy zaprzeczenia, 2. działania polegającego na poszukiwaniu i badaniu, 3. odczucia rodzącego się w badającym po poszukiwaniu, 4. dostrzegania we wszystkim trudności, jak twierdzą niektórzy, albo z powodu 1. rezygnacji z uznania czy zaprzeczenia, 2. działania polegającego na poszukiwaniu i badaniu, 3. odczucia rodzącego się w badającym po poszukiwaniu, 4. dostrzegania we wszystkim trudności (...).
R1PWsQ1nAq7Hc2
Ćwiczenie 6
Uzupełnij tekst Sekstusa Empiryka poniższymi sformułowaniami. • działania polegającego na poszukiwaniu i badaniu • rezygnacji z uznania czy zaprzeczenia • dostrzegania we wszystkim trudności Tradycja sceptyczna nazywana jest „poszukującą”— od Tu uzupełnij, „powściągającą sąd” — od odczucia rodzącego się w badającym po poszukiwaniu, „aporetyczną” — albo z powodu Tu uzupełnij, jak twierdzą niektórzy, albo z powodu Tu uzupełnij (...).
21
Ćwiczenie 7

Przedstaw sobie sytuację, w której ktoś czyni sceptykowi zarzut dogmatyzmu, twierdząc, że ten traktuje jako niewzruszalny (dogmatyczny) sąd „nic nie jest prawdziwe” albo sąd „wszystko jest fałszywe” i ku potwierdzeniu tych sądów kieruje się cała jego aktywność. Sformułuj  kilkuzdaniową obronę sceptyka przed zarzutem.

RuJX8E1nrevxj
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Wróć do tekstu pt. „Dziesiąty hamulec”. Na podstawie lektury tego tekstu:

Wróć do tekstu pt. „Dziesiąty hamulec”. Na podstawie treści tego tekstu:

  1. Wynotuj podane przez autora źródła regulujące nasze zachowania.

  2. Podaj dwa współczesne przykłady przeciwstawień (różnych rozstrzygnięć):
    a) pochodzących z dwu różnych źródeł;
    b) pochodzących z takiego samego źródła.

Rf20gs9JUvFd8
1. (Uzupełnij) 2. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 9

Zapoznaj się z rozumieniem tolerancji zawartym w książce prof. M. Środy Etyka dla myślących. Napisz krótki tekst, w którym odpowiesz oddzielnie i z uzasadnieniem na każde z dwóch pytań:

1. Czy sceptyk jest postacią tolerancyjną?

2. Czy sceptyk jest postacią nietolerancyjną?

Magdalena Środa Etyka dla myślących

Spróbujmy opisać sytuację, w której nasza postawa mogłaby być nazwana tolerancyjną i – tym samym – posiadała wartość moralną.

Po pierwsze, musimy mieć do czynienia z jakimś poglądem, opinią, czyjąś postawą, zachowaniem lub czynem ocenianym ujemnie, sprawiającym nam przykrość. Coś mi się nie podoba, złości mnie, oburza, wydaje mi się lub też jest faktycznie niezgodne z uznawaną przeze mnie lub przez moją grupę hierarchią wartości.

Po drugie, mam możliwość działania, a także sposobność i odpowiednie środki, by zmienić tę sytuację, by wpłynąć perswazją lub siłą na zmianę cudzych przekonań lub postaw. (Gdy nie mam żadnych możliwości przeciwdziałania, nie może być mowy o tolerancji).

Po trzecie – i najważniejsze – wstrzymuję się od działań, ponieważ uznaję prawo innego człowieka do odmiennych opinii, do swobodnego propagowania swoich poglądów, do swobodnej ekspresji zachowań czy szerzej – swobodnego kierowania swoim życiem. Mimo iż nie podobają mi się przekonania czy zachowania innych, nie interweniuję, ponieważ mam szacunek do nich jako do ludzi lub też uznaję ich prawo do odmienności.

C6 Źródło: Magdalena Środa, Etyka dla myślących, Warszawa 2010, s. 95.
RFW3sE7eKc6LS
1. (Uzupełnij) 2. (Uzupełnij).