Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Tadeusz Nalepa
Bogdan Loebl
Polecenie 1
Zapoznaj się z treścią tekstu piosenki Modlitwa i wskaż w tej współczesnej poetyckiej modlitwie nawiązania do poznanych tekstów biblijnych. Podaj swoje wnioski.
Zapoznaj się z treścią tekstu piosenki Modlitwa i wskaż w tej współczesnej poetyckiej modlitwie nawiązania do poznanych tekstów biblijnych. Podaj swoje wnioski.
RpMsKDldPlNV3
(Uzupełnij).
RYG1GWlI5oTxS
Nagranie dźwiękowe piosenki Bogdana Loebla Modlitwa.
Bogdan Loebl, Modlitwa.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Polecenie 2

Wyjaśnij, co tekst piosenki mówi o współczesnym człowieku. Jakie jego niepokoje, rozterki, wątpliwości i pragnienia sygnalizuje?

R1F8MqUYdYvpF
(Uzupełnij).