Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z audiobookiem dotyczącym podmiotowości człowieka i społeczeństwa. Następnie wykonaj zadanie.

R1Fe8tdrXaWSe
Nagranie dźwiękowe lekcji pod tytułem Granice wolności politycznej władzy a podmiotowość obywateli.
Źródło cytatów: Aldona Musiał‑Kidawa, Podmiotowość społeczeństwa obywatelskiego w kulturze europejskiej, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej” 2016, nr 98, s. 125–136.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Ćwiczenie 1
Rm1mbO1mxvVwT
Podaj, jakie zagrożenia dla podmiotowości obywateli i społeczeństwa obywatelskiego wskazuje A. Musiał-Kidawa. (Uzupełnij).
Ćwiczenie 2
R5bC2P6u62eY7
Zajmij stanowisko: czy można budować społeczeństwo obywatelskie bez podmiotowości obywateli? Swoje zdanie uzasadnij minimum dwoma argumentami. (Uzupełnij).