Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RWP1Ujyt0Cnnc
Nagranie dźwiękowe dotyczące zaimków osobowych.
Źródło: Urszula Sokólska, O niektórych formach zaimków osobowych, s. 101–113.
Polecenie 1

Odwołując się do multimedium, wyjaśnij, z czego wynikają błędy w użyciu zaimków osobowych zakończonych na -ń.

R1Rg31IZ9AjPD
(Uzupełnij).
Polecenie 2

Wykaż, w jakiej formie można stosować poprawnie zaimki osobowe zakończone na -ń.

R1Rg31IZ9AjPD
(Uzupełnij).

Słownik

absorpcja morfologiczna
absorpcja morfologiczna

(łac. absorptio) wchłonięcie jednego elementu wyrazowego przez inny albo przyłączenie elementu jednego morfemu do drugiego, np. końcowej głoski tematu do końcówki

morfem
morfem

(franc. morphème) najmniejsza znacząca cząstka wyrazu

perintegracja
perintegracja

(łac.) przesunięcie się granicy między morfemami w wyrazie, ustalenie się innych granic słowotwórczych