Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
1
Ćwiczenie 1

Wskaż, które z podanych części mowy może zastępować zaimek.

RX9zk77tCGEqu
Możliwe odpowiedzi: 1. przyimek, 2. przymiotnik, 3. rzeczownik, 4. czasownik, 5. partykuła, 6. liczebnik, 7. przysłówek
1
Ćwiczenie 2

Zaznacz zaimki rodzajowe.

R1YsN7LacdqgT
Możliwe odpowiedzi: 1. ja, 2. ten, 3. tamten, 4. wy, 5. ów, 6. on
1
Ćwiczenie 3

Wskaż, który z poniższych zaimków był w prasłowiańszczyźnie twardotematowy.

RU5gvx6dBlbcK
Możliwe odpowiedzi: 1. *jь, 2. *tъ, 3. *sь
2
Ćwiczenie 4

Zaznacz zaimek, którego mianownikowe formy zastąpiły mianownik zaimka anaforycznego *jь *ja *je.

RjCQTePHH8xzU
Możliwe odpowiedzi: 1. ten ta to, 2. on ona ono, 3. mój moja moje
2
Ćwiczenie 5

Wpisz akcentowaną lub nieakcentowaną formę zaimków osobowych w celowniku mnie : mi, tobie : ci.

RH8Q9Cg2qGcjC
Należy (ja) Tu uzupełnij się to. Mam o tym powiedzieć (ty) Tu uzupełnij? Jak (ty) Tu uzupełnij się mieszka w Lublinie? (ja) Tu uzupełnij się ta sprawa nie podoba. Pokażę (ty) Tu uzupełnij coś, co cię zainteresuje. (ty) Tu uzupełnij zawsze wszystko uchodzi płazem. Wszystko (ja) Tu uzupełnij się już pomieszało.
31
Ćwiczenie 6

Zaznacz wszystkie zaimki w przywołanym fragmencie Kazania na dzień Św. Katarzyny z XIII/XIV w.

R9zn45zS8AXzw
Cso nam przez togo niemocnego na łozku lezacego znamiona? Zawierne nics inego kromie człowieka grzesznego we złych skutcech przespiewajacego, jenze nie pamietaje dobra wiekujego, obiazał sie tomu, csoz jesc wrzemiennego, leniw jesc ku wstaniu czynic kazdego skutka dobrego [...]
3
Ćwiczenie 6
R1eorAjx0KTzI
Cso nam przez togo niemocnego na łozku lezacego znamiona? Zawierne nics inego kromie człowieka grzesznego we złych skutcech przespiewajacego, jenze nie pamietaje dobra wiekujego, obiazał sie tomu, csoz jesc wrzemiennego, leniw jesc ku wstaniu czynic kazdego skutka dobrego [...]. (Uzupełnij).
3
Ćwiczenie 7

Wskaż, w których zdaniach i utartych wyrażeniach występują ślady dawnych, już nieistniejących w systemie języka polskiego zaimków lub ich form.

RaJfFqOt7PCEF
Możliwe odpowiedzi: 1. dlatego, 2. im więcej, tym lepiej, 3. do siego roku, 4. po nas choćby potop, 5. kto zacz, 6. czy wyście to widzieli?
R1YKwR7gJJ9KK31
Ćwiczenie 8
Zdania po prawej stronie zawierają zaimki dzierżawcze i osobowe w dopełniaczu. Przyporządkuj te zdania do odpowiednich grup. zdania z zaimkiem osobowym Możliwe odpowiedzi: 1. Jak mogłeś wypuścić ich bez obiadu?, 2. Jego naprawdę trudno zrozumieć., 3. Z jego wypowiedzi nic nie wynika., 4. Nie znoszę ich!, 5. Nie ma jej w domu., 6. To jego widziałam, jestem pewna., 7. Jego ostatniej płyty nie da się słuchać., 8. Mam dość jej zachowań!, 9. Ich pies wczoraj zaginął., 10. Chciałbym znać jej myśli. zdania z zaimkiem dzierżawczym Możliwe odpowiedzi: 1. Jak mogłeś wypuścić ich bez obiadu?, 2. Jego naprawdę trudno zrozumieć., 3. Z jego wypowiedzi nic nie wynika., 4. Nie znoszę ich!, 5. Nie ma jej w domu., 6. To jego widziałam, jestem pewna., 7. Jego ostatniej płyty nie da się słuchać., 8. Mam dość jej zachowań!, 9. Ich pies wczoraj zaginął., 10. Chciałbym znać jej myśli.