Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1
Zapoznaj się z fragmentami encykliki Leona XIII. Zastanów się, dlaczego nawiązywał akurat do myśli św. Tomasza z Akwinu. Rozważ argumenty papieża za powrotem do nauki scholastycznej.
Zapoznaj się z fragmentami encykliki Leona XIII. Zastanów się, dlaczego nawiązywał akurat do myśli św. Tomasza z Akwinu. Rozważ argumenty papieża za powrotem do nauki scholastycznej.
RqMfnguELCXlg
(Uzupełnij).
R1Nm8JtwiCg5A
Nagranie dźwiękowe lekcji Leon XIII, Encyklika Aeterni Patris. O odnowie filozofii chrześcijańskiej. Fragment pierwszy.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R5cYQQAPmrUTp
Nagranie dźwiękowe lekcji Leon XIII, Encyklika Aeterni Patris. O odnowie filozofii chrześcijańskiej. Fragment drugi.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R1PR3YefWrJrD
Nagranie dźwiękowe lekcji Leon XIII, Encyklika Aeterni Patris. O odnowie filozofii chrześcijańskiej. Fragment trzeci.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Polecenie 2
Ponownie zapoznaj się z tekstem audiobooka. Odpowiedz na dwa pytania: dlaczego to akurat święty Tomasz jest dla Leona XIII największym filozofem scholastycznym oraz jakie wątki neoscholastyczne wymienia papież w swej encyklice.
Ponownie zapoznaj się z tekstem audiobooka. Odpowiedz na dwa pytania: dlaczego to akurat święty Tomasz jest dla Leona XIII największym filozofem scholastycznym oraz jakie wątki neoscholastyczne wymienia papież w swej encyklice.
RxvJSVapdNhso
Dlaczego św. Tomasz jest dla Leona XIII największym filozofem scholastycznym? (Uzupełnij) Jakie wątki neoscholastyczne wymienia papież w swej encyklice? (Uzupełnij).