Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z audiobookiem i wykonaj ćwiczenie.

RqqRC2jhtWDYX
Nagranie dźwiękowe lekcji odpowiadające na pytanie, jak pokonać ubóstwo.
Oprac. na odst.: 10 postulatów, które powinny zostać spełnione, aby walka z ubóstwem znalazła się w centrum działań UE oraz „Solidarność jest podstawą naszego społeczeństwa” – Europejska Partia Ludowa (EPP), „AntiPOVERTY. Magazine of the European Anti Poverty Network”, 2009, nr 129, s. 5–6.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Ćwiczenie 1
REzGZSGuapuXN
Na podstawie informacji znalezionych w internecie rozstrzygnij, które postulaty EPL udało się zrealizować. (Uzupełnij).
Ćwiczenie 2
R1OJzcuKH91aZ
Porównaj popularność partii chadeckich w państwach Europy Zachodniej i Środkowej. (Uzupełnij).
Ćwiczenie 3
R1LiKVRU75Hog
Zastanów się, czy laicyzacja społeczeństw wpłynęła na poparcie dla ugrupowań chrześcijańsko-demokratycznych. (Uzupełnij).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida