Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1
Zapoznaj się z fragmentami artykułu Wojciecha Tomczyka. Zapisz nazwiska aktorów, którzy grają główne role w Rewizorze w reżyserii Jerzego Gruzy. Znajdź dodatkowe informacje na ich temat. Z jakich innych ról teatralnych bądź filmowych są znani?
Zapoznaj się z fragmentami artykułu Wojciecha Tomczyka. Zapisz nazwiska aktorów, którzy grają główne role w Rewizorze w reżyserii Jerzego Gruzy. Znajdź dodatkowe informacje na ich temat. Z jakich innych ról teatralnych bądź filmowych są znani?
RtzAzHp1f0an8
(Uzupełnij).
Polecenie 2

Dlaczego, twoim zdaniem, autor artykułu uznał obsadę Rewizora w reżyserii Jerzego Gruzy za „bezbłędną”? Wynotuj cechy gry poszczególnych aktorów, które wykorzystali w teatralnej adaptacji komedii Gogola.

RTtW7jKfcYclK
(Uzupełnij).
RQnFOfyLwycUB
Nagranie dźwiękowe Fronczewski versus Łomnicki, czyli „Rewizor” jako „Hamlet”.
Źródło: Wojciech Tomczyk, Fronczewski versus Łomnicki, czyli „Rewizor” jako „Hamlet”, „Teologia Polityczna” 2019, z dn. 26.03 [dostęp online: https://teologiapolityczna.pl/wojciech‑tomczyk‑fronczewski‑versus‑lomnicki‑czyli‑rewizor‑jako‑hamlet]