Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
RIszSMUk6sK5t11
Ćwiczenie 1
Zapoznaj się z fragmentem artykułu Wojciecha Tomczyka (sekcja: Przeczytaj), a następnie oceń prawdziwość podanych stwierdzeń. Zaznacz Prawda, jeśli jest prawdziwe, lub Fałsz – jeśli jest fałszywe.. Rewizor powstał na kanwie zasłyszanej przez Gogola opowieści. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Rewizor jest tekstem o charakterze dokumentalnym. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Komedia Gogola jest łatwa w czytaniu, ale to nie znaczy, że pisarz tworzył ją z równą łatwością. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Jerzy Gruza sięgnął po tekst Gogola, bo zdaniem reżysera oddawał on realia PRL. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Zasadniczym celem reżysera jest uwydatnienie własnego ego aktorów. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
11
Ćwiczenie 2

Które elementy scenografii wykorzystane w spektaklu Rewizor w reżyserii Jerzego Gruzy zrobiły na tobie największe wrażenie? Wymień jeden z nich i uzasadnij swój wybór.

R1cfSDcRWrzSm
(Uzupełnij).
RHxuhF6kU0ZNS1
Ćwiczenie 3
Wskaż określenia, które odpowiadają charakterowi scenografii w przedstawieniu Jerzego Gruzy. Możliwe odpowiedzi: 1. bardzo bogata w ozdobne detale, 2. syntetyczna, 3. realistyczna, 4. wprowadzająca bardzo liczne rekwizyty, 5. operująca kolorem, 6. oddająca charakter miejsca
111
Ćwiczenie 4

W scenie otwierającej komedię poznajemy Horodniczego, postać graną przez Tadeusza Łomnickiego. Jakie cechy bohatera uwypukla swoją grą Łomnicki? Swoją odpowiedź uzasadnij.

R13PQy6MLNIwN
Mapa myśli. Lista elementów:
 • Nazwa kategorii: Horodniczy
  • Elementy należące do kategorii Horodniczy
  • Nazwa kategorii:
  • Nazwa kategorii:
  • Nazwa kategorii:
  • Nazwa kategorii:
  • Nazwa kategorii:
  • Koniec elementów należących do kategorii Horodniczy
R1YDSWd98LkhH
(Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 5
Zapoznaj się z treścią nagrania fragmentów artykułu Wojciecha Tomczyka (sekcja Audiobook), poświęconych scenie pierwszego spotkania Horodniczego, Dobczyńskiego i Chlestakowa jako domniemanego rewizora. Określ zasadnicze różnice w grze trzech aktorów. Który z nich zrobił na tobie największe wrażenie? Swoją odpowiedź uzasadnij.
Zapoznaj się z treścią nagrania fragmentów artykułu Wojciecha Tomczyka (sekcja Audiobook), poświęconych scenie pierwszego spotkania Horodniczego, Dobczyńskiego i Chlestakowa jako domniemanego rewizora. Określ zasadnicze różnice w grze trzech aktorów. Który z nich zrobił na tobie największe wrażenie? Swoją odpowiedź uzasadnij.
R1QfZepCX5pFc
(Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 6

Wojciech Tomczyk pisał w swoim artykule, że […] kto nie widział Anny Seniuk w roli Żony Horodniczego, niestety niewiele widział. Czy zgadzasz się z tym stwierdzeniem? Swoją odpowiedź poprzyj przykładami scen z udziałem aktorki.

RMR89aMXdaAUZ
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

Umiejętne kadrowanie jest jednym ze sposobów przekazywania odbiorcy ważnych informacji. W spektaklu Gruza często powracają zbliżenia. Jaki cel, twoim zdaniem, miał reżyser w takim kadrowaniu?

R17079IQSunBc
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Sformułuj odpowiedź na pytanie, którą scenę spektaklu uważasz za kluczową dla dramaturgii przedstawienia. Swoją odpowiedź uzasadnij.

Rv69P0plKgb0p
(Uzupełnij).
Praca domowa

1. W ostatniej scenie komedii wybrzmiewa słynna kwestia Horodniczego: Z czego się śmiejecie? Z samych siebie się śmiejecie. Czy można ją uznać za motto scenicznej adaptacji Jerzego Gruzy? Swoją odpowiedź uzasadnij i poprzyj przykładami scen ze spektaklu.

2. Teatr to zwierciadło, w którym przegląda się świat. Napisz rozprawkę, odnosząc się scenicznej adaptacji Rewizora oraz własnych przemyśleń na temat roli teatru.