Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1
Zapoznaj się z treścią audiobooka na temat pierwszych subkultur młodzieżowych w Polsce. Następnie wykonaj zadania.
Zapoznaj się z treścią audiobooka na temat pierwszych subkultur młodzieżowych w Polsce. Następnie wykonaj zadania.
RFTcDj60a3tTC
Nagranie dźwiękowe na temat pierwszych subkultur młodzieżowych w Polsce.
Źródło: Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Marceli Śmiałek, Subkultury młodzieżowe w Polsce. Wybrane zagadnienia, 2015, dostępny w internecie: csp.edu.pl [dostęp 25.05.2020 r.], licencja: CC BY-SA 3.0.
Ćwiczenie 1
R15qiKFNYsjYp
Opisz, dlaczego pierwsze polskie subkultury tak chętnie czerpały ze wzorców zachodnich. (Uzupełnij).
Ćwiczenie 2
R1A1yNvicY3zH
Wymień znane ci współcześnie funkcjonujące subkultury. Wymień, jakie czynniki je spajają. (Uzupełnij).
Ćwiczenie 3
RzwZLkeMl0LIt
Scharakteryzuj wybraną subkulturę. (Uzupełnij).