Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Na podstawie audiobooka wyjaśnij, na jakie dwa sposoby można odczytać tytuł wiersza Marii Pawlikowskiej‑Jasnorzewskiej. Jak zmienia się jego interpretacja w zależności od przyjętej perspektywy?

R1TNKxoyD3OYB
(Uzupełnij).
RcEFfQksW17ei
Nagranie dźwiękowe dotyczące utworu Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej.
Polecenie 2

Jak rozumiesz tezę:

Utwór Złote myśli kobiety ma charakter prowokacyjnej manifestacji kobiecych pragnień?

Uzasadnij swoją odpowiedź

RgmAlL4SV2S5c
(Uzupełnij).
R1UEjPrbZw6bT
Ćwiczenie 1
Jaka jest osoba mówiąca w wierszu? Zaznacz prawidłowe odpowiedzi. Możliwe odpowiedzi: 1. uwodzicielska, 2. czarująca, 3. słaba, 4. potrzebująca wsparcia, 5. odważna w wyrażaniu własnych potrzeb, 6. świadoma siły swoich wdzięków, 7. bezradna, 8. niezdecydowana
1
Ćwiczenie 2

Wymień postaci, które Maria Pawlikowska‑Jasnorzewska obsadza w roli kochanków osoby mówiącej w wierszu. Na podstawie audiobooka określ, na czym polega prowokacyjny charakter wyborów poetki.

R13aifJiSxfx9
Postać / Postaci. Uzasadnienie. (Uzupełnij). (Uzupełnij). (Uzupełnij). (Uzupełnij). (Uzupełnij). (Uzupełnij).