Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Friedrich August Kekulé von Stradonitz [czyt. kekulẹ fon sztrạ:donıc]

Urodził się 7 września 1829 r. Zmarł 13 lipca 1896 r. w Bonn. Był to niemiecki chemik, który pracował na stanowisku profesora na uniwersytecie w Gandawie w Heidelbergu i Bonn. Nazywany jest współtwórcą teorii budowy związków organicznych.

Na podstawie prowadzonych badań dowiódł, że węgiel jest czterowartościowy, a jego atomy, występujące w związkach organicznych, mogą brać udział w tworzeniu łańcuchów. Określany jest mianem odkrywcy budowy benzenu.

RDw5gNdTvWxva
Friedrich August Kekulé von Stradonitz
Źródło: Domena Publiczna, dostępny w internecie: pl.wikipedia.org.
Polecenie 1

Zapoznaj się z treścią audiobooka dotyczącego odkrycia budowy cząsteczki benzenu. Dowiesz się, jaki udział w rozwoju chemii organicznej miał Friedrich Kekulé. Następnie rozwiąż poniższe zadania.

REBuw1P1upWgW
Audiobook przedstawia historię odkrycia struktury cząsteczki benzenu.
Źródło: Kamila Piec, opracowano na podstawie:
https://wiedza.alkahest.umcs.pl/co-wysnil-kekule/ [dostęp 17.02.2020r.]
https://pl.wikipedia.org/wiki/Friedrich_August_Kekulé_von_Stradonitz [dostęp 17.02.2020], licencja: CC BY-SA 3.0.
R1G52UTyD6DaB
Ćwiczenie 1
Co według legendy pomogło Friedrichowi Kekulé w określeniu budowy benzenu? Możliwe odpowiedzi: 1. Badania spektroskopowe przeprowadzone na uczelni., 2. Reakcje przeprowadzone w laboratorium Profesora., 3. Wizje, które pojawiały się w snach profesora., 4. Notatki, które znalazł w starych książkach.
Ćwiczenie 2

Reguła Hückla to prosta metoda, pozwalająca na sprawdzenie, czy płaski pierścień badanego związku wykazuje aromatyczność. Oparta jest na wzorze
wyznaczającym liczbę zdelokalizowanych elektronów  pi , czyli 4n+2, gdzie n to liczba naturalna. Obowiązuje dla n w granicach 0–6. Czy benzen spełnia tę regułę?

R135fUNbda2GQ
(Uzupełnij).