Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
1
Ćwiczenie 1

Poniżej przedstawiono trzy sposoby podziału węglowodorów. Przedstawicielem, której grupy związków jest antracen, którego wzór przedstawiono poniżej? Na końcu którego szeregu można go umieścić?

Przedstawiono trzy sposoby podziału węglowodorów. Przedstawicielem, której grupy związków jest antracen. Zapoznaj się z opisem wzoru. Na końcu którego szeregu można go umieścić?

RUQCqVkn0QyMa
Wzór antracenu
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R1OjMyGE1Ryow1
Bazując na powyższej mapie przedstawionej już we wcześniejszej częsci lekcji odpowiedz na pytanie: do jakiej grupy należy antracen? Możliwe odpowiedzi: 1. WĘGLOWODORY-CYKLICZNE-JEDNOPIERŚCIENIOWE-AROMATYCZNE, 2. WĘGLOWODORY-CYKLICZNE-JEDNOPIERŚCIENIOWE-NIENASYCONE-CYKLOALKINY, 3. WĘGLOWODORY-ŁAŃCUCHOWE-NIENASYCONE-ALKINY
1
Ćwiczenie 2

Zaznacz poprawne odpowiedzi.

RTvKauoKrbW7S
Jakie zwierzęta pomogły Kekulemu “odkryć” strukturę benzenu? Możliwe odpowiedzi: 1. małpy, 2. koty, 3. węże, 4. jaszczurki
1
Ćwiczenie 3
R16E004E9gjBn1
Podaj wzory sumaryczne naftalenu, benzenu i antracenu.
Źródło: GroMar Sp.z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R1D7uo8DbJIg8
Wybierz nazwę związku o wzorze strukturalnym zbudowanym z dwóch połączonych ze sobą sześcioczłonowych pierścieni. Jeden z nich ma trzy wiązania podwójne, drugi dwa. Możliwe odpowiedzi: 1. naftalen o wzorze sumarycznym C indeks dolny, dziesięć, H indeks dolny, osiem, 2. benzen o wzorze sumarycznym C indeks dolny, sześć, H indeks dolny, sześć, 3. antracen o wzorze sumarycznym C indeks dolny, czternaście, H indeks dolny, dziesięć
21
Ćwiczenie 4
Rim5om1htULIU21
Podaj wzory sumaryczne: naftacenu, pentacenu i heksacenu.
Źródło: GroMar Sp.z o.o. opracowano na podstawie pl.wikipedia.org, licencja: CC BY-SA 3.0.
R1QWtVMb9lrMw
Wybierz nazwę związku zbudowanego z pięciu sześcioczłonowych pierścieni. Możliwe odpowiedzi: 1. pentacen, 2. naftalen, 3. naftacen, 4. heksacen
21
Ćwiczenie 5
R1Q7Z7Emf23ID21
Ułóż poniższe węglowodory aromatyczne według kolejności występowania w szeregu homologicznym? Elementy do uszeregowania: 1. heksacen, 2. benzen, 3. naftalen, 4. antracen, 5. naftalen, 6. pentacen.
Źródło: GroMar Sp.z o.o. opracowano na podstawie pl.wikipedia.org, licencja: CC BY-SA 3.0.
R1JddqntxCRHR
Wybierz kolejność węglowodorów w szeregu homologicznym. Możliwe odpowiedzi: 1. benzen, naftalen, antracen, naftacen, pentacen, heksacen, 2. antracen, naftacen, pentacen, heksacen, benzen, naftalen, 3. benzen, naftalen, naftacen, antracen, pentacen, heksacen
21
Ćwiczenie 6

W podanym tekście wkradły się błędy. Wskaż je i popraw.

R1RUsuMjuqjQe
Atomy węgla w cząsteczce benzenu ulegają hybrydyzacji sp3, a kąty pomiędzy wiązaniami wynoszą 139 stopni. Odległości między atomami węgla wynoszą 120 pikometrów. Benzen posiada wspomniane sprzężone wiązania wielokrotne- pojedyncze i podwójne. Każdy z atomów węgla związany jest z sąsiednim trzema atomami węgla wiązaniem pi. Powstają one przez nałożenie się shybrydowanych orbitali sp od każdego atomu wodoru. Dodatkowo każdy atom węgla połączony jest również z atomem wodoru wiązaniem typu sigma. Powstaje ono przez nałożenie shybrydowanego orbitalu sp2 od atomu węglowodoru i orbitalu pz z atomu wodoru.
31
Ćwiczenie 7
RbXilUpYNeq9b
Jaki węglowodór aromatyczny możesz zbudować, mając 6 atomów węgla oraz 3 atomy wodoru? Odpowiedź uzasadnij.
31
Ćwiczenie 8
R1TlQiPo8BiX6
Przed rozpoczęciem drugiej wojny światowej benzen otrzymywano głównie na skalę przemysłową przez ekstrakcję ze smoły pogazowej. Po zakończeniu wojny wzrosło zapotrzebowanie na ten surowiec, zwłaszcza w rozwijającym się wówczas przemyśle tworzyw sztucznych. Zapisz równanie reakcji chemicznej, które obrazuje proces otrzymywania benzenu za pomocą trimeryzacji acetylenu przez ogrzewanie go w obecności węgla aktywnego.
RpkVC7ffN6dCC
(Uzupełnij).