Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Napisz, jakie końcówki przyjmują obecnie rzeczowniki w dopełniaczu liczby mnogiej.

R1Rg31IZ9AjPD
(Uzupełnij).
RrmP2vBbpWR0w
Nagranie dźwiękowe lekcji dotyczące zagadnienia dopełniacza.
Źródło: Karolina Traczyk, „Poczwara w nayforemnieyszym ięzyku”. O formach typu ćmów, pchłów i piekłów, [w:] Badania diachroniczne w Polsce, pod red. D. Lipińskiego i K.T. Witczaka, Łódź 2015.
Polecenie 2

Odwołując się do multimedium i własnych doświadczeń językowych, wyjaśnij, jaka obecnie końcówka występuje najcześciej w dopełniaczu liczby mnogiej. Czy może ona pełnić funkcję demorfologizacji rodzaju?

R1Rg31IZ9AjPD
(Uzupełnij).

Słownik

demorfologizacja rodzaju
demorfologizacja rodzaju

utrata wyrazistości morfologicznej - końcówki fleksyjne (w odmianie) nie określają rodzaju rzeczownika

dystrybucja końcówek fleksyjnych
dystrybucja końcówek fleksyjnych

(łac. distributio – podział) zbiór kontekstów, w których może się pojawić dana końcówka fleksyjna

morfologizacja
morfologizacja

(gr. morphḗ – kształt, lógos – nauka) powiązanie pewnych cech fonetycznych z formami gramatycznymi