Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1a4P70t4gyQe
Film opowiada o trzech teoriach funkcjonowania jednostki w społeczeństwie.
Polecenie 1

Zapoznaj się z audiobookiem i wykonaj ćwiczenie.

R12qbKruY1vHh
Nagranie dźwiękowe lekcji pod tytułem Niestabilna współczesność.
Oprac. na podst.: Anthony Giddens, Socjologia, Warszawa 2004, s. 84.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Ćwiczenie 1
RIyX42JIeRkWJ
Dokonaj własnej analizy obecnej sytuacji swojego pokolenia, uwzględniając ocenę twojej własnej spodziewanej ścieżki życiowej. W szczególności wykaż wzajemne powiązania istniejące między trzema rodzajami zagrożeń: dla twojej stabilizacji rodzinnej, materialnej i zawodowej. (Uzupełnij).

Zagadnienia, które możesz poruszyć w swojej wypowiedzi:

Adekwatność systemu kształcenia do zmieniającego się świata i – tym samym – samotność młodego człowieka w ustalaniu swojej ścieżki kariery.

Rynek pracy oraz niebezpieczeństwa wynikające z ewentualnego spadku do klasy prekariuszy,

Brak umocowania człowieka w grupach społecznych i niepewność co do przyszłości zakładanych związków.

Niepewność jutra: system emerytalny, dostęp do publicznej służby zdrowia, sytuacja mieszkaniowa, napięcia międzynarodowe, kryzys klimatyczny.