Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
1
Ćwiczenie 1

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj ćwiczenie.

1
Arystoteles Polityka

Kto zaś nie potrafi żyć we wspólnocie albo jej wcale nie potrzebuje, będąc samowystarczalnym, bynajmniej nie jest członkiem państwa, a zatem jest albo zwierzęciem, albo bogiem. Wszystkim ludziom właściwy jest pęd do życia we wspólnocie, a ten, który ją pierwej zestroił, jest twórcą największych dóbr.

cyt1 Źródło: Arystoteles, Polityka, Warszawa 1964, s. 6.
R3QsmCW4YzvDm
Podaj określenie, które najbardziej pasuje do istoty człowieka opisywanej w tym fragmencie. (Uzupełnij).
RoZnw1vd3XCwD
Zaznacz odpowiedź najbliższą swojej. Możliwe odpowiedzi: 1. społeczna, 2. egoistyczna, 3. boska, 4. zwierzęca, 5. uniwersalna
R17arknPi5WLJ1
Ćwiczenie 2
Zaznacz procesy i/lub mechanizmy, które nie prowadzą do uspołecznienia jednostki. Możliwe odpowiedzi: 1. socjalizacja pierwotna, 2. socjalizacja wtórna, 3. decentralizacja, 4. migracja, 5. optymalizacja, 6. konsumpcja, 7. indywidualizacja
Rvubqvx3fSSBO21
Ćwiczenie 3
Zdecyduj, które stwierdzenia są prawdziwe, a które fałszywe. Refleksyjność współczesnych społeczeństw uwarunkowana jest wzrostem zainteresowania tzw. sztuką wysoką. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Zmiany klimatyczne nie mają wpływu na życie człowieka mieszkającego na wsi. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Indywidualizacja jest efektem procesu, w wyniku którego jednostka odnajduje sens własnego życia. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Współczesne media przyczyniają się do wzrostu poczucia zagubienia człowieka w świecie. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Społeczeństwo postprzemysłowe charakteryzuje niższy poziom stabilizacji społecznej niż społeczeństwo przemysłowe. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Globalizacja i modernizacja to zjawiska związane z przyspieszonym rozwojem kapitalizmu. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
RAZTRJnyk1HZP2
Ćwiczenie 4
Pogrupuj określenia charakteryzujące sytuację jednostki w społeczeństwie tak, by pasowały do odpowiedniego typu społeczeństwa. społeczeństwa przemysłowe Możliwe odpowiedzi: 1. struktura zawodowa zdominowana przez usługi, 2. stabilizacja społeczna, 3. trwałe wzorce dróg życiowych, 4. natłok informacji, 5. niepewność panująca w młodym pokoleniu, dotycząca przyszłego losu w dorosłym życiu, 6. zakorzenienie jednostki w strukturach społecznych społeczeństwa postprzemysłowe Możliwe odpowiedzi: 1. struktura zawodowa zdominowana przez usługi, 2. stabilizacja społeczna, 3. trwałe wzorce dróg życiowych, 4. natłok informacji, 5. niepewność panująca w młodym pokoleniu, dotycząca przyszłego losu w dorosłym życiu, 6. zakorzenienie jednostki w strukturach społecznych
31
Ćwiczenie 5

Zapoznaj się z wykresem i wykonaj polecenie.

RRkNx8DaNx2us
Wykres kolumnowy. Lista elementów:
 • 1. zestaw danych:
  • Czynniki: inteligencja, zdolności
  • Szacowana wartość: 52.00
 • 2. zestaw danych:
  • Czynniki: znajomości, układy
  • Szacowana wartość: 48.00
 • 3. zestaw danych:
  • Czynniki: znajomość języków obcych
  • Szacowana wartość: 48.00
 • 4. zestaw danych:
  • Czynniki: rodzaj zawodu, który się zdobyło
  • Szacowana wartość: 45.00
 • 5. zestaw danych:
  • Czynniki: odwaga, przedsiębiorczość
  • Szacowana wartość: 25.00
 • 6. zestaw danych:
  • Czynniki: szczęście, przypadek
  • Szacowana wartość: 14.00
 • 7. zestaw danych:
  • Czynniki: spryt, cwaniactwo
  • Szacowana wartość: 11.00
 • 8. zestaw danych:
  • Czynniki: region, województwo, w którym się mieszka
  • Szacowana wartość: 10.00
 • 9. zestaw danych:
  • Czynniki: wielkość miejscowości, w której się mieszka
  • Szacowana wartość: 7.00
 • 10. zestaw danych:
  • Czynniki: wdzięk, urok osobisty
  • Szacowana wartość: 4.00
 • 11. zestaw danych:
  • Czynniki: coś innego
  • Szacowana wartość: 1.00
Oprac. na podst.: Młodzież 2016, praca zbiorowa, CBOS, Warszawa 2016, s. 66.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R1XIsOzJ2yYRZ
Na podstawie wykresu wykaż, że przedstawiciele młodego pokolenia wiedzą, że dzięki własnej aktywności mogą poprawić swoje szanse na rynku pracy w dorosłym życiu. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 6

Zapoznaj się z poniższym fragmentem tekstu i wykonaj polecenie.

1
Sławomir Krzykała Ryzyko własnego życia. Indywidualizacja w późnej nowoczesności

Określanie punktów orientacji społeczno‑biograficznej, kreowanie kierunków pracy nad tożsamością, wyznaczanie wzorców normalnego przebiegu życia przestaje być w oczywisty sposób, bezdyskusyjnie przywilejem i zadaniem zbiorowych instancji społecznych (środowiska, państwa, rodziny…). Jednostka staje się sama dla siebie punktem odniesienia, instancją legitymizującą projekt życia, choć niekoniecznie w pełni i nie dla wszystkich w tym samym zakresie. Społeczeństwo jako całość oraz jako kontekstualnie wydzielone ugrupowania i społeczności rości sobie w coraz mniejszym stopniu prawo do definiowania normalnego przebiegu życia, pozostawiając tę kompetencję jednostce.

cyt2 Źródło: Sławomir Krzykała, Ryzyko własnego życia. Indywidualizacja w późnej nowoczesności, Wrocław 2007, s. 118.
R6y7SHavrPJVU
Rozstrzygnięcie: (Wybierz: pozytywne, negatywne) Uzasadnienie: (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

Zapoznaj się z poniższym fragmentem materiału prasowego i wykonaj polecenie.

1
Krzysztof Strzępka Atrakcyjny Erasmus plus na lata 2021–2027

Erasmus daje młodym Europejczykom możliwość studiowania, szkolenia czy odbywania wolontariatu za granicą. Przedstawiona przez KE propozycja rozporządzenia w tej sprawie przewiduje, że z programu dzięki zwiększonym środkom w siedmioletniej perspektywie budżetu UE będzie mogło skorzystać nawet do 12 milionów osób, czyli trzy razy więcej niż w obecnych ramach finansowych.

cyt3 Źródło: Krzysztof Strzępka, Atrakcyjny Erasmus plus na lata 2021–2027, 2.06.2018 r., dostępny w internecie: praca.interia.pl [dostęp 28.12.2019 r.].
RvH0CRteT7PjK
Wykaż, że we współczesnym społeczeństwie negatywnym zmianom na jednym polu (na przykład wzrostowi niepewności na rynku pracy) towarzyszą zmiany pozytywne na innym, powiązanym z tym pierwszym. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Zapoznaj się z poniższym fragmentem tekstu i wykonaj polecenie.

1
Jean‑Claude Kaufman Ego. Socjologia jednostki. Inna wizja człowieka i konstrukcji podmiotu

Wcielone przyzwyczajenie stanowi coś w rodzaju modelu, który należy realizować, aby wyzwolić działanie, przy czym doskonale wcielone schematy to najbardziej ustrukturyzowana część obejmującej je dynamiki. W tej otwartej definicji przyzwyczajenia to nic innego niż zbiór wcielonych schematów regulujących działanie. Człowiek nie ma przyzwyczajeń, lecz składa się z przyzwyczajeń. W tej bowiem dziedzinie, mimo że refleksyjność decyduje jakościowo, występuje ona w niewielkim stopniu, a niekiedy nawet, zwłaszcza w jej najbardziej świadomych postaciach, można ja pominąć.

cyt4 Źródło: Jean‑Claude Kaufman, Ego. Socjologia jednostki. Inna wizja człowieka i konstrukcji podmiotu, Warszawa 2004, s. 151.
R1JjZj0hcEUB1
Wykaż, że tekst nie nadaje się do charakterystyki współczesnych społeczeństw postprzemysłowych. (Uzupełnij).