Polecenie 1

Zapoznaj się z treścią audiobooka, a następnie podaj różnice pomiędzy wizjami Rzeczpospolitej, które snuli Frycz Modrzewski i Orzechowski.

R19TN4tpwhxkN
(Uzupełnij).
Rv9LXQtKv8zlv
Nagranie dźwiękowe o tekście Andrzeja Frycza Modrzewskiego O poprawie Rzeczypospolitej.
[1] Źródło: Stanisław Orzechowski, Rozmowa około egzekucyjej, [w:] tegoż, Stanisława Orzechowskiego polskie dialogi polityczne: (Rozmowa około egzekucyjej i Quincunx) 1563–1564, Kraków 1919, s. 14.
[2] Stanisław Orzechowski, Rozmowa około egzekucyjej, [w:] tegoż, Stanisława Orzechowskiego polskie dialogi polityczne: (Rozmowa około egzekucyjej i Quincunx) 1563–1564, Kraków 1919, s. 266.
Polecenie 2

Na podstawie audiobooka uzasadnij, że Modrzewski i Orzechowski są zaangażowani w życie społeczne oraz polityczne kraju.

R14YqXbVRZWwP
(Uzupełnij).
1
Ćwiczenie 1

Uzasadnij, dlaczego renesans jest epoką, w której ważyły się losy Rzeczpospolitej.

R19TN4tpwhxkN
(Uzupełnij).
1
Ćwiczenie 2

Wyjaśnij, na czym polegał publicystyczny wymiar renesansowych dzieł literackich.

R19TN4tpwhxkN
(Uzupełnij).