Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z mapą myśli i podaj przyczyny ocenzurowania części traktatu O poprawie Rzeczpospolitej Frycza Modrzewskiego.

RGIcSMACuL6iM
(Uzupełnij).
1
RL2lTw7rSOZM41

Mapa myśli. Lista elementów.Nazwa kategorii: SPÓR O RZECZPOSPOLITĄ. Elementy należące do kategorii SPÓR O RZECZPOSPOLITĄ.

 • Nazwa kategorii: Andrzej Frycz Modrzewski. Elementy należące do kategorii Andrzej Frycz Modrzewski:

  1. 1503-1572 , absolwent Akademii Krakowskiej i Uniwersytetu w Wittenberdze, duchowny katolicki; tworzył w czasie, gdy trwały zaciekłe dyskusje na temat relacji pomiędzy Kościołem i państwem

  2. 1551 rok – „De Republica emendanda”, łac. „O poprawie Rzeczpospolitej”

  3. traktat złożony z pięciu ksiąg

  4. cenzura wstrzymała publikację dwóch z nich: „O Kościele” oraz „O szkole”

  5. księgi zawierały krytykę państwa w jego ówczesnym kształcie oraz wizję „poprawionej Rzeczypospolitej”

  6. pozostawał pod wpływem czołowego filozofa renesansu, Erazma z Rotterdamu

  7. popularyzował ideę irenizmu, czyli powszechnej zgody wyznań i zaniechania sporów doktrynalnych, współcześnie zwanej ekumenizmem. Koniec elementów należących do kategorii Andrzej Frycz Modrzewski.

 • Nazwa kategorii: Stanisław Orzechowski. Elementy należące do kategorii Stanisław Orzechowski:

  1. 1513-1566 , humanista i pisarz katolicki, duchowny katolicki

  2. był jednym z pierwszych polskich publicystów, ceniono go za styl, jego mowy uchodziły za wzór kunsztu retorycznego

  3. krytykował przepisy kościelne, szczególnie celibat; sam się ożenił i udzielał ślubów innym księżom; nie obawiał się konsekwencji swoich czynów, jak np. ekskomuniki

  4. potem jednak stał się wyrazicielem skrajnych dążeń ortodoksji katolickiej

  5. atakował różnowierców, głównie arian

  6. uważał, że ustrój polityczny Polski nie wymaga reform; popierał jej teokratyczny kształt, głosił ideę supremacji papieża

  7. 1563 – „Rozmowa albo Dyjalog około egzekucyjnej Polskiej Korony”

  8. 1564 –”Quincunx to jest Wzór Korony Polskiej” z 1564 roku. Koniec elementów należących do kategorii Stanisław Orzechowski.

Polecenie 2

Na podstawie mapy myśli porównaj stosunek Frycza Modrzewskiego i Orzechowskiego do Kościoła katolickiego.

RGIcSMACuL6iM
(Uzupełnij).