Polecenie 1

Zastanów się nad czynnikami warunkującymi zakres wolności jednostki we współczesnym świecie w ujęciu filozoficznym, a następnie wypisz je.

R1DdfCk2vgNia
(Uzupełnij).
Polecenie 2

Wysłuchaj audiobooka, a następnie odpowiedz na pytanie: jakie warunki muszą zostać spełnione, aby można było mówić o wolności woli?

Zapoznaj się z treścią audiobooka, a następnie odpowiedz na pytanie: jakie warunki muszą zostać spełnione, aby można było mówić o wolności woli?

RFHvWWQLY1Z95
(Uzupełnij).
RAnaBM5oOgDri
Nagranie dźwiękowe lekcji pod tytułem Jacek Wawer. Czy w świecie jest miejsce na wolność?
Jacek Wawer, Czy w świecie jest miejsce na wolność?, „Filozofuj.eu”, dostępny w internecie: https://filozofuj.eu/jacek-wawer-czy-w-swiecie-jest-miejsce-na-wolnosc/ [20.09.2021]
Polecenie 3

Autor uważa, że skoro zarówno determinizm, jak i indeterminizm wykluczają wolną wolę, to jest ona złudzeniem. Czy zgadzasz się z tym stanowiskiem? Zapisz swoją opinię.

Autor uważa, że skoro zarówno determinizm, jak i indeterminizm wykluczają wolną wolę, to jest ona złudzeniem. Czy zgadzasz się z tym stanowiskiem? Odpowiedz na to pytanie i zapisz swoją opinię.

RBBtjYuiLP9K6
(Uzupełnij).
Polecenie 4

Na podstawie niniejszego materiału postaraj się sformułować własne pytania filozoficzne dotyczące pojęcia wolności. Swoją odpowiedź zapisz w postaci krótkiej notatki.

RQPXDzhCU3kVi
(Uzupełnij).