Polecenie 1

Zastanów się, jakie wydarzenia na świecie ostatniej dekady były skutkiem zjawiska, na które zwraca uwagę prof. Zbigniew Brzeziński.

R1ea3rK7GHek9
Nagranie dźwiękowe lekcji pod tytułem O wielkim przebudzeniu ludzkości.
Oprac. na podst.: Zbigniew Brzeziński, Strategiczna wizja, Kraków 2013, s. 40–47.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Ćwiczenie 1
Ro1zfKSBhSSfC
Poszukaj informacji na temat manicheizmu i odnieś to pojęcie do wybranych wydarzeń politycznych XX i XXI wieku. (Uzupełnij).