Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Stwórz własną definicję reindustrializacji.

R1QkDryFfWJqU
(Uzupełnij).
Polecenie 2

Wymień gałęzie przemysłu, których rozwój został przewidziany w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Wymienione gałęzie pogrupuj według klucza: przemysł tradycyjny i przemysł nowoczesnych technologii.

R1ebSfs3UWjRT
(Uzupełnij).
Rkfc24Dk9SzUo
Nagranie dźwiękowe przedstawiające strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.