Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z audiobookiem. Opisz, w czym autor tekstu upatrywał szansy Polski na odzyskanie niepodległości jeszcze przed objęciem tronu przez Aleksandra II. Jak autor argumentował swoją tezę?

Rj2PtEhbysEL8
(Uzupełnij).
R1Qdc4Tf2gBTn
Nagranie dźwiękowe lekcji pod tytułem Fragmenty pamiętnika księdza Serafina Szulca.
Źródło: Polska w walce. Zbiór wspomnień i pamiętników z dziejów naszego wyjarzmiania, oprac. A. Giller, Paryż 1868, s. 69–72.
Polecenie 2

Wyjaśnij, co oznaczały zacytowane w tekście słowa Aleksandra II skierowane do Polaków: precz z marzeniami!. Jaka była, zdaniem autora pamiętnika, polska reakcja na wypowiedź cara? Na ile wiarygodna wydaje ci się zacytowana relacja? Uzasadnij swój osąd.

R1QEbLjQPWijm
(Uzupełnij).