Polecenie 1

Zapoznaj się z audiobookiem. Opisz, w czym autor tekstu upatrywał szansy Polski na odzyskanie niepodległości jeszcze przed objęciem tronu przez Aleksandra II. Jak autor argumentował swoją tezę?

Rj2PtEhbysEL8
(Uzupełnij).
R1Qdc4Tf2gBTn
Nagranie dźwiękowe lekcji pod tytułem Fragmenty pamiętnika księdza Serafina Szulca.
Źródło: Polska w walce. Zbiór wspomnień i pamiętników z dziejów naszego wyjarzmiania, oprac. A. Giller, Paryż 1868, s. 69–72.
Polecenie 2

Wyjaśnij, co oznaczały zacytowane w tekście słowa Aleksandra II skierowane do Polaków: precz z marzeniami!. Jaka była, zdaniem autora pamiętnika, polska reakcja na wypowiedź cara? Na ile wiarygodna wydaje ci się zacytowana relacja? Uzasadnij swój osąd.

R1QEbLjQPWijm
(Uzupełnij).