Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z filmami z udziałem prof. Andrzeja Chwalby, a następnie wykonaj kolejne polecenia.

RQArII7f3PafR
Nagranie filmowe lekcji pod tytułem Odwilż posewastopolska.
Polecenie 2

Podaj przyczyny, dla których Aleksander II zdecydował się na reformy w swoim państwie.

RxDnjqqwZg0PZ
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
Polecenie 3

Wyjaśnij znaczenie ruchów niepodległościowych w Europie w drugiej połowie XIX w. dla sytuacji w Królestwie Polskim.

RwE2o5wjWwZCe
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
Rz2i3LMZHKSv1
Nagranie filmowe lekcji pod tytułem Polityka Wielopolskiego i jej ocena.
Polecenie 4

Wyjaśnij, dlaczego Wielopolski odrzucał drogę walki powstańczej jako sposobu odzyskania niepodległości.

R1RL2oX8HjuPb
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
Polecenie 5

Wyjaśnij, jak historyk ocenił działania Aleksandra Wielopolskiego – które z jego działań uznał za pozytywne, a które poddał krytyce?

RMuSopCsjHWLG
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 1

Zapoznaj się z poniższym tekstem i wykonaj polecenia.

O wojnie wszystkie toczyły się rozmowy. Nie było wówczas owej nienawiści szczególniejszej do Rosji, jaka później w polskim zapanowała społeczeństwie; drżano przed Mikołajem4, mniemano, że to mocarz niepokonany, a wspomnienie pogromu wielkiej armii przez pożar Moskwy5 i przez mrozy moskiewskie było wówczas jeszcze świeże i wróżyło zagładę wojskom, które wkroczą w granice bezbrzeżnego carstwa: więc nie wierzono w zwycięstwo sprzymierzonych i dowiadywano się z pewnym zadziwieniem o następujących po sobie klęskach rosyjskiego oręża. Po każdej z nich wołano: to tymczasem tylko – teraz dopiero ciągną jakieś nieprzezwyciężone zastępy, jakieś pułki bajeczne, które Francuzów i Anglików zepchną do morza; przychodziły te sławione pułki i legały trupem na błoniach Krymu; ekspedycyjny korpus mocarstw zachodnich coraz silniejszą obręczą otaczał twierdzę moskiewską, ale póki w ich ręce nie wpadła, nikt wierzyć nie mógł w pokonanie kolosa Północy.

c1 Cytat za: Artykuł O wojnie krymskiej, Wojciech Dzieduszycki, test dostępny online: usa-ue.pl; dostęp: 5.07.2021 .
RdziinIKlbRPD
O jakim konflikcie jest mowa w powyższym tekście? Co było jego skutkiem. (Uzupełnij) Przedstaw zmiany, dotyczące m.in. sądownictwa, armii i własności ziemskiej, jakie zaszły w Rosji w latach 1860-1861. (Uzupełnij).
R1BY6rOXMvpBE1
Ćwiczenie 2
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
Ćwiczenie 2
Rzi4BVaO8nmru
Uporządkuj wymienione wydarzenia w kolejności chronologicznej (od najwcześniejszego do najpóźniejszego). Przy każdym z nich wstaw odpowiednią cyfrę od 1 do 6. Objęcie tronu rosyjskiego przez Aleksandra II. Numer: Tu uzupełnij Branka ogłoszona przez Aleksandra Wielopolskiego. Numer: Tu uzupełnij. Pogrzeb wdowy po Józefie Sowińskim. Numer: Tu uzupełnij. Objęcie przez Aleksandra Wielopolskiego stanowiska ministra Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Numer: Tu uzupełnij. Zakończenie wojny krymskiej. Numer: Tu uzupełnij. Śmierć 200 uczestników manifestacji na warszawskim placu Zamkowym. Numer: Tu uzupełnij.
2
Ćwiczenie 3

Wskaż, które postulaty pasują do stronnictwa białych, a które do stronnictwa czerwonych.

RrFPFlNX2sct6
Biali Możliwe odpowiedzi: 1. szybkie wywołanie powstania, 2. konieczność walki zbrojnej, 3. zacieśnianie więzi między zaborami, 4. negocjacje z zaborcą,, 5. skupienie się na pracy organicznej, 6. radykalne reformy (np. uwłaszczenie chłopów bez odszkodowania), 7. pokojowe manifestacje patriotyczne Czerwoni Możliwe odpowiedzi: 1. szybkie wywołanie powstania, 2. konieczność walki zbrojnej, 3. zacieśnianie więzi między zaborami, 4. negocjacje z zaborcą,, 5. skupienie się na pracy organicznej, 6. radykalne reformy (np. uwłaszczenie chłopów bez odszkodowania), 7. pokojowe manifestacje patriotyczne