Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z audiobookiem, a następnie wykonaj kolejne polecenia.

RSCjXuS3TJYW2
Nagranie dźwiękowe lekcji pod tytułem Fragmenty przemówienia Ronalda Reagana z 20 stycznia 1981 r. na inaugurację jego prezydentury.
Źródło: tekst dostępny online: wpolityce.pl [dostęp 10.06.2021].
Polecenie 2

Przeanalizuj stan gospodarki USA na początku lat 80. na podstawie przemówienia Ronalda Reagana. Wykorzystaj schemat metaplanu.

RJ8pZD6Lxvg5R
PROBLEM: kryzys gospodarczy w USA. Jak jest? (Uzupełnij). (Uzupełnij). (Uzupełnij). Jak być powinno? (Uzupełnij). (Uzupełnij). (Uzupełnij). Dlaczego nie jest tak, jak być powinno? (Uzupełnij). (Uzupełnij). (Uzupełnij). Wnioski. (Uzupełnij). (Uzupełnij). (Uzupełnij).
Polecenie 3

Oceń program gospodarczy Ronalda Reagana z punktu widzenia amerykańskiego przedsiębiorcy, menedżera dużej firmy, robotnika przemysłowego, pracowniczki pomocy społecznej oraz działacza związków zawodowych.

RNcycE6UKwrqy
(Uzupełnij).