Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
1
Ćwiczenie 1

Zaznacz elementy charakterystyczne dla polityki gospodarczej Ronalda Reagana.

RWNjfFjylTGWV
Możliwe odpowiedzi: 1. niskie podatki, 2. wspieranie przedsiębiorczości, 3. silniejsze związki zawodowe, 4. krytyka interwencjonizmu, 5. innowacyjność, 6. wsparcie dla państwowych przedsiębiorstw, 7. ochrona najuboższych, 8. ograniczenie inflacji, 9. wzrost nakładów na służbę zdrowia, 10. wysokie nakłady budżetowe na edukację
11
Ćwiczenie 2

Dopasuj podane pojęcia do definicji.

RXBcgEzQjvsSt
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
R1bOCoD9QmX7l
Dopasuj podane pojęcia do definicji. 1. Spadek produkcji przy jednoczesnym wzroście bezrobocia oraz inflacji. Pojęcie: (tu wybierz) 1. yuppies, 2. Partia Republikańska, 3. stagflacja, 4. deficyt budżetowy, 5. interwencjonizm, 6. neoliberalizm.

2. Jedna z dwóch głównych sił politycznych w Stanach Zjednoczonych. Jej członkowie prezentują konserwatywne poglądy w kwestiach obyczajowych i są zwolennikami wolnego rynku. Pojęcie: (tu wybierz) 1. yuppies, 2. Partia Republikańska, 3. stagflacja, 4. deficyt budżetowy, 5. interwencjonizm, 6. neoliberalizm.

3.Teoria ekonomiczna zalecająca bezpośrednią ingerencję państwa w gospodarkę. Pojęcie: (tu wybierz) 1. yuppies, 2. Partia Republikańska, 3. stagflacja, 4. deficyt budżetowy, 5. interwencjonizm, 6. neoliberalizm.

4. Sytuacja, w której wydatki w budżecie instytucji są wyższe niż jej dochody w danym okresie rozliczeniowym. Pojęcie: (tu wybierz) 1. yuppies, 2. Partia Republikańska, 3. stagflacja, 4. deficyt budżetowy, 5. interwencjonizm, 6. neoliberalizm.

5. Grupa młodzieży w USA, która rozpoczęła życie zawodowe na początku lat 80. XX w., cechowały ją profesjonalizm oraz zamiłowanie do luksusu. Pojęcie: (tu wybierz) 1. yuppies, 2. Partia Republikańska, 3. stagflacja, 4. deficyt budżetowy, 5. interwencjonizm, 6. neoliberalizm.

6. Nazwa koncepcji ekonomicznych, społecznych, politycznych i etycznych nawiązujących bezpośrednio do założeń ideologii „klasycznego” liberalizmu ekonomicznego z czasów epoki oświecenia. Pojęcie: (tu wybierz) 1. yuppies, 2. Partia Republikańska, 3. stagflacja, 4. deficyt budżetowy, 5. interwencjonizm, 6. neoliberalizm.
11
Ćwiczenie 3

Poglądy polityczne prezydenta Reagana budziły i wciąż budzą skrajne emocje. Zapoznaj się z opiniami zwolenników i krytyków reaganomiki, a następnie przyporządkuj je do odpowiednich kategorii.

RGsMGF14msxQI
Zwolennicy Możliwe odpowiedzi: 1. Prawdopodobnie znasz go jako prezydenta Stanów Zjednoczonych. Wielki przywódca, antykomunista, wojownik o wolność. Jako jeden z niewielu przywódców miał przekonania wolnościowe. Wspierał wolny rynek, ograniczając podatki oraz zmniejszając interwencje państwa w życie obywateli.
Tekst dostępny online: asbiro.pl., 2. „Reaganomics” zakończyła się głęboką recesją pod koniec lat 80., zaś polityka gospodarcza Busha oparta na tych samych założeniach – wielkie cięcia podatków dla bogatych, ogromne wydatki na przemysł zbrojeniowy i cele militarne, duży deficyt budżetowy – doprowadzi do jeszcze większej recesji, co zresztą już widać.
Jan Kazimierz Kruk, dziennikarz i publicysta., 3. Reagan wierzył w niewidzialną rękę wolnego rynku i dążył do ograniczenia do minimum roli państwa w gospodarce. […] Prezydent obniżał podatki, dążył do prywatyzacji sektora publicznego i decentralizacji gospodarki, a także zdusił inflację, kontrolując ilość pieniędzy w obiegu. Jednocześnie rozpoczął program forsownych zbrojeń, dzięki któremu USA miały wygrać wyścig militarny z ZSRS. W rezultacie pierwsze lata reform skutkowały ogromnym wzrostem zadłużenia państwa, niemniej amerykańska gospodarka ruszyła szybko do przodu.
Fragment artykułu dostępnego online: wiadomosci.wp.pl., 4. Reagan pozostawił kolejnym pokoleniom, wprowadzone za jego kadencji, reformy, które długofalowo odbiły się zarówno na amerykańskim, jak i europejskim rynku gospodarczym. Chodzi o obcięcie świadczeń socjalnych, obniżenie podatków dla najbogatszych i deficyt budżetowy. […] Zamiast poprawić wydajność światowej giełdy, banków i Unii Europejskiej, zaowocowało to głęboką depresją.
Tony Kushner, amerykański pisarz i publicysta., 5. Religijny charakter szkoły neoliberalnej polega właśnie na tym, że nie dopuszcza do tego, by jej prawdy podważone zostały przez rzeczywistość. Jeśli coś nie funkcjonuje, to winna jest zawsze błędna polityka albo inne zewnętrzne czynniki. […] To rozumowanie […] ignoruje wielką rolę, jaką państwa odegrały w tworzeniu współczesnych rynków finansowych.
Joseph Vogl, niemiecki kulturoznawca.
, 6. [Reagan] całkowicie negując keynesowską ideę państwa opiekuńczego pojmowanego jako rozdawnictwo centralne […] – wybudził (z letargu) wolnorynkowego ducha Ameryki, ergo: wyrwał z apatii miliony rodaków, rewitalizując kreatywność i przedsiębiorczość, obniżając podatki i „socjal”.
Waldemar Łysiak, pisarz i publicysta. Krytycy Możliwe odpowiedzi: 1. Prawdopodobnie znasz go jako prezydenta Stanów Zjednoczonych. Wielki przywódca, antykomunista, wojownik o wolność. Jako jeden z niewielu przywódców miał przekonania wolnościowe. Wspierał wolny rynek, ograniczając podatki oraz zmniejszając interwencje państwa w życie obywateli.
Tekst dostępny online: asbiro.pl., 2. „Reaganomics” zakończyła się głęboką recesją pod koniec lat 80., zaś polityka gospodarcza Busha oparta na tych samych założeniach – wielkie cięcia podatków dla bogatych, ogromne wydatki na przemysł zbrojeniowy i cele militarne, duży deficyt budżetowy – doprowadzi do jeszcze większej recesji, co zresztą już widać.
Jan Kazimierz Kruk, dziennikarz i publicysta., 3. Reagan wierzył w niewidzialną rękę wolnego rynku i dążył do ograniczenia do minimum roli państwa w gospodarce. […] Prezydent obniżał podatki, dążył do prywatyzacji sektora publicznego i decentralizacji gospodarki, a także zdusił inflację, kontrolując ilość pieniędzy w obiegu. Jednocześnie rozpoczął program forsownych zbrojeń, dzięki któremu USA miały wygrać wyścig militarny z ZSRS. W rezultacie pierwsze lata reform skutkowały ogromnym wzrostem zadłużenia państwa, niemniej amerykańska gospodarka ruszyła szybko do przodu.
Fragment artykułu dostępnego online: wiadomosci.wp.pl., 4. Reagan pozostawił kolejnym pokoleniom, wprowadzone za jego kadencji, reformy, które długofalowo odbiły się zarówno na amerykańskim, jak i europejskim rynku gospodarczym. Chodzi o obcięcie świadczeń socjalnych, obniżenie podatków dla najbogatszych i deficyt budżetowy. […] Zamiast poprawić wydajność światowej giełdy, banków i Unii Europejskiej, zaowocowało to głęboką depresją.
Tony Kushner, amerykański pisarz i publicysta., 5. Religijny charakter szkoły neoliberalnej polega właśnie na tym, że nie dopuszcza do tego, by jej prawdy podważone zostały przez rzeczywistość. Jeśli coś nie funkcjonuje, to winna jest zawsze błędna polityka albo inne zewnętrzne czynniki. […] To rozumowanie […] ignoruje wielką rolę, jaką państwa odegrały w tworzeniu współczesnych rynków finansowych.
Joseph Vogl, niemiecki kulturoznawca.
, 6. [Reagan] całkowicie negując keynesowską ideę państwa opiekuńczego pojmowanego jako rozdawnictwo centralne […] – wybudził (z letargu) wolnorynkowego ducha Ameryki, ergo: wyrwał z apatii miliony rodaków, rewitalizując kreatywność i przedsiębiorczość, obniżając podatki i „socjal”.
Waldemar Łysiak, pisarz i publicysta.
Cytaty dostępne online: pl.m.wikiquote.org.
21
Ćwiczenie 4

Ronald Reagan słynął z tego, że potrafił przemówieniami porwać słuchaczy, zaskarbić sobie ich sympatię oraz przekonać audytorium do swoich racji. Prezydent znany był także z celnych i dowcipnych puent. Dobierz właściwe zakończenia do fragmentów wypowiedzi Ronalda Reagana.

RDX0mBuzeN28t
1. Jest dziś wielu mających szlachetne intencje ludzi, którzy starają się zapewnić nam ekonomiczne podstawy egzystencji. Dążą oni do tego, by nikt z nas nie żył poniżej pewnego standardu. Nie sprzeciwiamy się temu. Przyjrzyjcie się jednak uważnie temu pomysłowi, a stwierdzicie, że często ludzie ci wyznaczają również górny poziom, którego nie pozwalają nikomu przekroczyć. (tu wybierz) 1. Chcą, abyśmy wszyscy znaleźli się między tymi dwoma poziomami i stali się standardowo przeciętni, 2. Czas w końcu obudzić śpiącego giganta przemysłowego, czas, aby rząd powrócił
do swych podstawowych zadań, ulżył ciężarowi podatkowemu ponoszonemu przez obywateli., 3. Jesteśmy przecież Amerykanami!, 4. Później może zejść nam z drogi i nie przeszkadzać w działaniu., 5. To ktoś, kto rozumie Marksa i Lenina., 6. Rozprzestrzeniliśmy się na tej ziemi, budując farmy i miasta – wszystko to
bez pomocy planów federalnych i programów rządowych., 7. Ci, którzy chcą poświęcić naszą wolność w zamian za opiekę społeczną i bezpieczeństwo,
wybrali ścieżkę wiodącą w dół., 8. Znów staniemy się ideałem wolności i światłem nadziei dla wszystkich tych, którzy wolnością nie zostali obdarowani..

2. Często słyszymy o potrzebie wyboru między lewicą i prawicą. Chciałbym jednak zasugerować, że nie istnieje coś takiego, jak lewica i prawica. Jest tylko góra i dół. Możemy podążać w górę, w stronę naszego odwiecznego snu – wolności jednostki, powiązanej jednocześnie z prawem i porządkiem, lub w dół – w stronę totalitaryzmu. (tu wybierz) 1. Chcą, abyśmy wszyscy znaleźli się między tymi dwoma poziomami i stali się standardowo przeciętni, 2. Czas w końcu obudzić śpiącego giganta przemysłowego, czas, aby rząd powrócił
do swych podstawowych zadań, ulżył ciężarowi podatkowemu ponoszonemu przez obywateli., 3. Jesteśmy przecież Amerykanami!, 4. Później może zejść nam z drogi i nie przeszkadzać w działaniu., 5. To ktoś, kto rozumie Marksa i Lenina., 6. Rozprzestrzeniliśmy się na tej ziemi, budując farmy i miasta – wszystko to
bez pomocy planów federalnych i programów rządowych., 7. Ci, którzy chcą poświęcić naszą wolność w zamian za opiekę społeczną i bezpieczeństwo,
wybrali ścieżkę wiodącą w dół., 8. Znów staniemy się ideałem wolności i światłem nadziei dla wszystkich tych, którzy wolnością nie zostali obdarowani.

3. Jestem pewien, że Bóg nieprzypadkowo umieścił ten wielki kontynent między dwoma oceanami. Stwórca chciał, aby stał się on domem dla wszystkich kochających wolność, gotowych porzucić swoje miejsce urodzenia. Od naszych praojców do dzisiejszych emigrantów przybywaliśmy tu z najdalszych zakątków Ziemi, reprezentujemy każdą rasę, każde możliwe pochodzenie etniczne. Staliśmy się nowym gatunkiem na świecie. Jesteśmy Amerykanami i mamy wyznaczone spotkanie z przeznaczeniem. (tu wybierz) 1. Chcą, abyśmy wszyscy znaleźli się między tymi dwoma poziomami i stali się standardowo przeciętni, 2. Czas w końcu obudzić śpiącego giganta przemysłowego, czas, aby rząd powrócił
do swych podstawowych zadań, ulżył ciężarowi podatkowemu ponoszonemu przez obywateli., 3. Jesteśmy przecież Amerykanami!, 4. Później może zejść nam z drogi i nie przeszkadzać w działaniu., 5. To ktoś, kto rozumie Marksa i Lenina., 6. Rozprzestrzeniliśmy się na tej ziemi, budując farmy i miasta – wszystko to
bez pomocy planów federalnych i programów rządowych., 7. Ci, którzy chcą poświęcić naszą wolność w zamian za opiekę społeczną i bezpieczeństwo,
wybrali ścieżkę wiodącą w dół., 8. Znów staniemy się ideałem wolności i światłem nadziei dla wszystkich tych, którzy wolnością nie zostali obdarowani.

4. Żadni z dotychczasowych żyjących na tym świecie ludzi nie stoczyli tak ciężkiej walki o zachowanie wolności jak my. Nikt nie zapłacił wyższej ceny za obronę godności człowieka niż żyjący dziś Amerykanie. Nie istnieje problem, którego nie możemy rozwiązać. Niech rząd przedstawi nam fakty, powie, co należy zrobić. (tu wybierz) 1. Chcą, abyśmy wszyscy znaleźli się między tymi dwoma poziomami i stali się standardowo przeciętni, 2. Czas w końcu obudzić śpiącego giganta przemysłowego, czas, aby rząd powrócił
do swych podstawowych zadań, ulżył ciężarowi podatkowemu ponoszonemu przez obywateli., 3. Jesteśmy przecież Amerykanami!, 4. Później może zejść nam z drogi i nie przeszkadzać w działaniu., 5. To ktoś, kto rozumie Marksa i Lenina., 6. Rozprzestrzeniliśmy się na tej ziemi, budując farmy i miasta – wszystko to
bez pomocy planów federalnych i programów rządowych., 7. Ci, którzy chcą poświęcić naszą wolność w zamian za opiekę społeczną i bezpieczeństwo,
wybrali ścieżkę wiodącą w dół., 8. Znów staniemy się ideałem wolności i światłem nadziei dla wszystkich tych, którzy wolnością nie zostali obdarowani.

5. Jak rozpoznać komunistę? Cóż, jest to ktoś, kto czyta Marksa i Lenina. A jak rozpoznać antykomunistę? (tu wybierz) 1. Chcą, abyśmy wszyscy znaleźli się między tymi dwoma poziomami i stali się standardowo przeciętni, 2. Czas w końcu obudzić śpiącego giganta przemysłowego, czas, aby rząd powrócił
do swych podstawowych zadań, ulżył ciężarowi podatkowemu ponoszonemu przez obywateli., 3. Jesteśmy przecież Amerykanami!, 4. Później może zejść nam z drogi i nie przeszkadzać w działaniu., 5. To ktoś, kto rozumie Marksa i Lenina., 6. Rozprzestrzeniliśmy się na tej ziemi, budując farmy i miasta – wszystko to
bez pomocy planów federalnych i programów rządowych., 7. Ci, którzy chcą poświęcić naszą wolność w zamian za opiekę społeczną i bezpieczeństwo,
wybrali ścieżkę wiodącą w dół., 8. Znów staniemy się ideałem wolności i światłem nadziei dla wszystkich tych, którzy wolnością nie zostali obdarowani.
Powyższe cytaty dostępne online: pl.wikiquote.org.

6. Będę się starał o zniesienie przeszkód, ograniczających rozwój naszej gospodarki i redukujących produktywność. […] Postępy w tych dziedzinach mogą być niewielkie, mierzone w calach i stopach, a nie w milach, ale na pewno nastąpią. (tu wybierz) 1. Chcą, abyśmy wszyscy znaleźli się między tymi dwoma poziomami i stali się standardowo przeciętni, 2. Czas w końcu obudzić śpiącego giganta przemysłowego, czas, aby rząd powrócił
do swych podstawowych zadań, ulżył ciężarowi podatkowemu ponoszonemu przez obywateli., 3. Jesteśmy przecież Amerykanami!, 4. Później może zejść nam z drogi i nie przeszkadzać w działaniu., 5. To ktoś, kto rozumie Marksa i Lenina., 6. Rozprzestrzeniliśmy się na tej ziemi, budując farmy i miasta – wszystko to
bez pomocy planów federalnych i programów rządowych., 7. Ci, którzy chcą poświęcić naszą wolność w zamian za opiekę społeczną i bezpieczeństwo,
wybrali ścieżkę wiodącą w dół., 8. Znów staniemy się ideałem wolności i światłem nadziei dla wszystkich tych, którzy wolnością nie zostali obdarowani.
Fragment dostępny online: wpolityce.pl.

7. Wierzę, że dzisiejsi Amerykanie są gotowi, by postępować godnie, czyniąc wszystko, co niezbędne, aby zapewnić szczęście i wolność sobie oraz kolejnym pokoleniom. Podczas gdy będziemy odnawiać oblicze naszego kraju, na całym świecie będzie widać, jak rośnie nasza siła. (tu wybierz) 1. Chcą, abyśmy wszyscy znaleźli się między tymi dwoma poziomami i stali się standardowo przeciętni, 2. Czas w końcu obudzić śpiącego giganta przemysłowego, czas, aby rząd powrócił
do swych podstawowych zadań, ulżył ciężarowi podatkowemu ponoszonemu przez obywateli., 3. Jesteśmy przecież Amerykanami!, 4. Później może zejść nam z drogi i nie przeszkadzać w działaniu., 5. To ktoś, kto rozumie Marksa i Lenina., 6. Rozprzestrzeniliśmy się na tej ziemi, budując farmy i miasta – wszystko to
bez pomocy planów federalnych i programów rządowych., 7. Ci, którzy chcą poświęcić naszą wolność w zamian za opiekę społeczną i bezpieczeństwo,
wybrali ścieżkę wiodącą w dół., 8. Znów staniemy się ideałem wolności i światłem nadziei dla wszystkich tych, którzy wolnością nie zostali obdarowani.
Fragment dostępny online: wpolityce.pl.

8. Kryzys, któremu dziś stawiamy czoło, […] wymaga […] naszych najlepszych starań, naszej wiary w nas samych i w możliwość dokonania przez nas wielkich czynów. Wiary w to, że z pomocą Boga możemy rozwiązać i rozwiążemy wszystkie problemy stające dziś przed nami. Poza tym czemu mielibyśmy w to nie wierzyć? (tu wybierz) 1. Chcą, abyśmy wszyscy znaleźli się między tymi dwoma poziomami i stali się standardowo przeciętni, 2. Czas w końcu obudzić śpiącego giganta przemysłowego, czas, aby rząd powrócił
do swych podstawowych zadań, ulżył ciężarowi podatkowemu ponoszonemu przez obywateli., 3. Jesteśmy przecież Amerykanami!, 4. Później może zejść nam z drogi i nie przeszkadzać w działaniu., 5. To ktoś, kto rozumie Marksa i Lenina., 6. Rozprzestrzeniliśmy się na tej ziemi, budując farmy i miasta – wszystko to
bez pomocy planów federalnych i programów rządowych., 7. Ci, którzy chcą poświęcić naszą wolność w zamian za opiekę społeczną i bezpieczeństwo,
wybrali ścieżkę wiodącą w dół., 8. Znów staniemy się ideałem wolności i światłem nadziei dla wszystkich tych, którzy wolnością nie zostali obdarowani.
Fragment dostępny online: wpolityce.pl.
21
Ćwiczenie 5

Zapoznaj się z tekstem dotyczącym założeń reaganomiki, a następnie wykonaj polecenie.

1

Zasady Reaganomiki
Kiedy objął władzę w 1981 r., Prezydent Reagan wprowadził 4 zasady przewodnie omówione poniżej. Administracja Reagana miała na celu zmniejszenie ilości pieniędzy wydawanych przez ministerstwa rządowe. Pomimo zmniejszenia wydatków różnych departamentów, nastąpił wzrost kwoty wydanej na Departament Obrony. Wyższa inwestycja w wojsko polegała na wzmocnieniu instytucji. Wydatki na programy socjalne i niektóre wydziały zostały znacznie zredukowane. […] Reagan poparł politykę monetarną, która ustabilizowała dolara względem walut obcych. Inną strategią krótkoterminową było zaciąganie pożyczek zarówno z zagranicy, jak i w kraju. Pożyczka zamieniła Stany Zjednoczone z największego wierzyciela w największego kraju dłużnika na świecie. Reagan starał się złagodzić ciężar podatku od dochodów osobistych i zysków kapitałowych. Obniżył podatek dochodowy, gdy górny przedział podatkowy został obniżony z 70% do 50% i ostatecznie 28%. Najniższy przedział został zmniejszony do 11% z 14%. Podatek od zysków z zysków z ropy został ostatecznie zniesiony w 1988 r. Aby zaoferować zachęty inwestorom, podatek zapłacony przez przedsiębiorstwa został obniżony z 48% do 34%. W 1986 r. przyjęto ustawę o reformie podatkowej w celu uproszczenia i tak już skomplikowanego systemu podatkowego. Ustawa o reformie podatkowej miała na celu zminimalizowanie progów podatkowych […] oraz wyeliminowanie licznych odliczeń. Administracja Reagana dążyła do zmniejszenia obciążeń przedsiębiorstw w kwestiach regulacyjnych. Ingerencja rządu w przedsiębiorstwa miała miejsce tylko wtedy, gdy było to absolutnie konieczne. Zlikwidowano kontrolę cen w sektorze naftowym, aby umożliwić przejęcie sił popytu i podaży. Deregulacja doprowadziła do liberalizacji usług telewizji kablowej, transportu, bankowości i usług telefonicznych.

A Źródło: tekst dostępny online: pl.history-hub.com.
RrUZf4R7SfCpV
Wskaż zdania prawdziwe i fałszywe. Górny przedział podatkowy dla przedsiębiorstw zmalał za rządów Reagana blisko dwukrotnie w stosunku do górnego przedziału podatku dochodowego z początku jego rządów. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Konserwatyści podczas rządów Ronalda Reagana podporządkowali sobie media oraz usługi kredytowe dla innych państw. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Przed rządami Ronalda Reagana Stany Zjednoczone zaciągały liczne pożyczki. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Stany Zjednoczone pod rządami Reagana starały się wywierać presję na kraje eksportujące ropę naftową, by zwiększyły ceny tego surowca. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Polityka gospodarcza Ronalda Reagana nie obejmowała zagadnień dotyczących pomocy socjalnej. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
211
Ćwiczenie 6

Zaproponuj tytuły do kolejnych części artykułu popularnonaukowego na temat konfliktu premier Margaret Thatcher z górniczymi związkami zawodowymi.

Fragment A

R1e7pAIeXWkGt
Propozycja tytułu: (Uzupełnij).

Celem rządu premier Thatcher była likwidacja niedochodowych przedsiębiorstw i prywatyzacja jak największej części władanej przez państwo gospodarki. Musiało to prowadzić prędzej czy później do konfrontacji z górnikami. W lutym 1981 r. wycofała się jednak z planów zamknięcia 23 kopalń. Zadecydowały o tym z jednej strony niewielkie zapasy węgla, z drugiej zaś obawa przed porażką, ponieważ ówczesny umiarkowany przywódca związku zawodowego górników Joe Gromley cieszył się sporym poparciem. Do 1982 r. Thatcher nie miała zresztą zbyt silnej pozycji w swoim rządzie. Walka z inflacją kosztem rosnącego bezrobocia – sięgającego rekordowego poziomu 3 mln osób – nie przysparzała jej popularności w społeczeństwie.

B Cytat za: Jacek Tebinka, Jak Thatcher rozbiła górników, tekst dostępny online: polityka.pl.

Fragment B

R19W1LMIhULFY
Propozycja tytułu: (Uzupełnij).

Zajęcie przez Argentynę w kwietniu 1982 r. Wysp Falklandzkich na Południowym Atlantyku postawiło w ogóle pod znakiem zapytania przetrwanie Margaret Thatcher jako szefa rządu. Przed polityczną śmiercią uratowała ją ryzykowna decyzja o odbiciu wysp. Zwycięstwo w wojnie falklandzkiej umocniło pozycję premier i przyniosło rok później największy sukces wyborczy, dając pozycję niekwestionowanego przywódcy konserwatystów z mandatem do wprowadzania zmian. Thatcher nie zamierzała tolerować sytuacji, w której liderzy związkowi będą dyktować, jak rządzić krajem, co miało miejsce w czasach jej laburzystowskich poprzedników.

B Cytat za: Jacek Tebinka, Jak Thatcher rozbiła górników, tekst dostępny online: polityka.pl.

Fragment C

RE4RQGxjaU0Yd
Propozycja tytułu: (Uzupełnij).

Starcie było nieuniknione. Partia Konserwatywna jeszcze w opozycji przygotowała w 1978 r. plan wygrania ewentualnego konfliktu z górnikami. […] Niewątpliwie prowokacją była decyzja o zamknięciu jako pierwszej kopalni w CortonwoodYorkshire. Margaret Thatcher traktowała starcie z górnikami niczym kolejną wojnę o Falklandy, tyle że nie lotniskowce, ale policjanci i łamistrajki byli jej narzędziem. Używała zresztą wobec strajkujących określenia „wróg wewnętrzny”. Powołano specjalny komitet rządowy pod przewodnictwem premier do koordynacji działań przeciw nim. Zaangażowano też wszystkie niezbędne instytucje, w tym służbę bezpieczeństwa MI5, której codzienne raporty o strajku trafiały na biurko Thatcher. Przygotowywano je m.in. na podstawie podsłuchów rozmów telefonicznych działaczy związkowych uznanych za wywrotowych: komunistów lub trockistów.

B Cytat za: Jacek Tebinka, Jak Thatcher rozbiła górników, tekst dostępny online: polityka.pl.

Fragment D

Rhe84Rsl7cLmH
Propozycja tytułu: (Uzupełnij).

Kulminacja starć pomiędzy górnikami a tysiącami policjantów nastąpiła w czerwcu, podczas próby zablokowania koksowni w Orgreave. […] Aż 140 tys. policjantów zostało wyposażonych w pałki i tarcze. Pomocne było ogólnokrajowe centrum, które koordynowało działania policji z różnych hrabstw w powstrzymywaniu pikietujących górników przed blokowaniem dostępu do pracujących kopalń. Koszty użycia policji przeciw strajkującym wyniosły ok. 250 mln funtów.

B Cytat za: Jacek Tebinka, Jak Thatcher rozbiła górników, tekst dostępny online: polityka.pl.

Fragment E

R1Njgnd1034R9
Propozycja tytułu: (Uzupełnij).

Krytyczny dla rządu Thatcher moment przyszedł w lipcu 1984 r. Nowym zagrożeniem dla rządu był solidarnościowy strajk dokerów, który groził sparaliżowaniem importu węgla i innych surowców, a przede wszystkim żywności. Wybuchł 9 lipca, po tym jak użyto robotników niezrzeszonych w związku zawodowym dokerów do rozładunku stali. […] Po 12 dniach strajk dokerów jednak wygasł, a górnicy pozostali sami. Nie poparli ich także przywódcy Partii Pracy, [a] większość opinii publicznej była daleka od opowiedzenia się za strajkującymi. […] Strajk zakończył się w marcu 1985 r. Górnicy powrócili do pracy, jak w dawnych czasach ze sztandarami i orkiestrami. Nie zawarto żadnego porozumienia. Porażka […] strajkujących przyspieszyła likwidację kopalń.

B Cytat za: Jacek Tebinka, Jak Thatcher rozbiła górników, tekst dostępny online: polityka.pl.
31
Ćwiczenie 7

Stwórz plakat propagandowy promujący lub krytykujący program gospodarczy Margaret Thatcher. Uwzględnij co najmniej dwa hasła oraz trzy elementy graficzne.

R6VNG5SP9LmmL
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
RveDBdZX1GxBR
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Przerób na mem ilustrację przedstawiającą ReaganaThatcher podczas spotkania w siedzibie brytyjskich szefów rządów.

R16MBUZJ7taEH
Źródło: Wikimedia Commons, dostępny w internecie: edition.cnn.com, tylko do użytku edukacyjnego.
R1Vi5sMs1Cecu
(Uzupełnij).
R49JE5uF2iFOS
(Uzupełnij).