Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1
Zapoznaj się z treścią audiobooka, a następnie wykonaj polecenia poniżej.
Zapoznaj się z treścią audiobooka, a następnie wykonaj polecenia poniżej.
RGtTDayaVnVww
Nagranie dźwiękowe dotyczące Chin.
Polecenie 2

Na podstawie audiobooka scharakteryzuj skalę i środki przemocy, które wypracował reżim komunistyczny w trakcie Wielkiego Skoku.

RQaQIEl8wUvh3
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
Polecenie 3

Odwołując się do własnej wiedzy, wyjaśnij, dlaczego reżim komunistyczny zdecydował się na wprowadzenie terroru na taką skalę. Do czego reżim mógł się odwoływać, aby zmotywować ludzi do pracy? Co mogło ludzi zniechęcać do dalszej pracy?

R3hOZXU68yrS2
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).