Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
211
Ćwiczenie 1

Zapoznaj się z poniższym fragmentem tekstu źródłowego i wykonaj polecenia.

Płk Florian Siwicki Sprawozdanie z działalności Attachatu Wojskowego przy Ambasadzie PRL w Pekinie za okres od 1.01.61 r. do 15.12.1961 r.

W ostatnim roku w polityce wewnętrznej Chin w dalszym ciągu narastały trudności i zarysowywały się dwa zasadnicze problemy. Pierwszy dotyczył szukania nowych rozwiązań w dziedzinie polepszania gospodarki narodowej celem uniknięcia dalszego pogłębienia się kryzysu ekonomicznego, drugim problemem było dalsze zaostrzenie się sporu ideologicznego między KPZR i KPCh.

Fragment_sprawozdania Źródło: Płk Florian Siwicki, Sprawozdanie z działalności Attachatu Wojskowego przy Ambasadzie PRL w Pekinie za okres od 1.01.61 r. do 15.12.1961 r., dostępny w internecie: digitalarchive.wilsoncenter.org.
R1jFBfm1OtKQt
Na podstawie własnej wiedzy wyjaśnij, z jakiej przyczyny gospodarka Chin znajdowała się w 1961 r. w „kryzysie ekonomicznym”, i opisz sposoby, jakie zastosowano w Chinach, aby znaleźć nowe rozwiązania w „dziedzinie polepszania gospodarki narodowej”. (Uzupełnij) Wyjaśnij, na czym polegał opisywany w źródle spór ideologiczny między KPZR i KPCh. (Uzupełnij).
1
Ćwiczenie 2

Na podstawie własnej wiedzy wskaż właściwe dokończenia zdań.

R59rfEsePk926
Reforma rolna w Chinach… Możliwe odpowiedzi: 1. była wzorowana na reformie rolnej przeprowadzonej w ZSRS., 2. dzieliła ludność na pięć klas., 3. wywłaszczała całkowicie posiadaczy ziemskich zaliczonych do wszystkich klas poza piątą., 4. została przeprowadzona bezkrwawo., 5. z punktu widzenia biedniejszych chłopów zakończyła się powodzeniem.
R4l8g0TTnmSOH
Kampania walki z czterema plagami była pierwotnie wymierzona w… Możliwe odpowiedzi: 1. szczury., 2. wróble., 3. pluskwy., 4. szarańczę., 5. karaluchy., 6. komary., 7. stonkę ziemniaczaną., 8. muchy.
R1ArPANDbQV4Z21
Ćwiczenie 3
Zaznacz, które z poniższych twierdzeń są prawdziwe, a które fałszywe. 1. ChRL przez cały okres rządów Mao miała dobre stosunki z ZSRS. 2. Mao w trakcie wielkiego skoku zapowiedział, że prześcignie Stany Zjednoczone pod względem produkcji przemysłowej. 3. Mao nigdy nie został odsunięty od kierowniczej roli w państwie. 4. Wielki skok zakończył się niepowodzeniem. 5. Wstąpienie do komun ludowych miało charakter dobrowolny. 6. Członkowie komun ludowych mieli możliwość uprawy prywatnych, niewielkich działek. 7. Referat Chruszczowa został przyjęty w Chinach pozytywnie. 8. Podczas rewolucji kulturalnej zniszczeniu uległo wiele zabytków chińskiej historii. 9. Rewolucja kulturalna odbyła się pokojowo.
R1JiKwYoGHQzm1
Ćwiczenie 4
Przyporządkuj pojęcia historyczne do odpowiednich wydarzeń. Wielki Skok Możliwe odpowiedzi: 1. opera rewolucyjna, 2. hunwejbini, 3. kampania likwidacji „czterech starych rzeczy”, 4. polityka „regulacji”, 5. krytyka partii przez inteligencję, 6. złagodzenie cenzury, 7. komuna ludowa, 8. czerwona książeczka, 9. kampania walki z czterema plagami, 10. wspólne stołówki Rewolucja kulturalna Możliwe odpowiedzi: 1. opera rewolucyjna, 2. hunwejbini, 3. kampania likwidacji „czterech starych rzeczy”, 4. polityka „regulacji”, 5. krytyka partii przez inteligencję, 6. złagodzenie cenzury, 7. komuna ludowa, 8. czerwona książeczka, 9. kampania walki z czterema plagami, 10. wspólne stołówki Kampania stu kwiatów Możliwe odpowiedzi: 1. opera rewolucyjna, 2. hunwejbini, 3. kampania likwidacji „czterech starych rzeczy”, 4. polityka „regulacji”, 5. krytyka partii przez inteligencję, 6. złagodzenie cenzury, 7. komuna ludowa, 8. czerwona książeczka, 9. kampania walki z czterema plagami, 10. wspólne stołówki
211
Ćwiczenie 5

Wyobraź sobie, że jesteś historykiem i przeprowadzasz kwerendę dotyczącą Chin pod rządami Mao. W zbiorze archiwalnym znajdujesz poniższe zdjęcie. Przeprowadź rozumowanie, które pomoże określić czas jego powstania i ocenić wiarygodność przekazu.

R1b5fbIjWILbT
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.
RY1jEiGjS3TYH
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
211
Ćwiczenie 6

Poniższy plakat pochodzi z okresu rewolucji kulturalnej i został przygotowany przez instytucje podległe reżimowi. Na podstawie analizy elementów ilustracji wykonaj zadania.

Rm0gPghi50hSr
Ilustracja przedstawia młodego Azjatę stojącego w rozkroku. To członek Czerwonej Gwardii, czyli Hunwejbin. Mężczyzna w lewej ręce trzyma długi kij, prawą rękę ma podniesioną do góry. Trzyma w niej książkę z chińskimi napisami oraz gwiazdą na okładce. Ilustracja utrzymana jest w kolorystyce czerwono-czarnej.
Źródło: 《人民画报》, Wikimedia Commons, domena publiczna.

Przedstawiony plakat pochodzi z okresu rewolucji kulturalnej i został przygotowany przez instytucje podległe reżimowi. Na podstawie analizy opisu ilustracji wykonaj zadania.

Ilustracja przedstawia młodego Azjatę stojącego w rozkroku. To członek Czerwonej Gwardii, czyli Hunwejbin. Mężczyzna w lewej ręce trzyma długi kij,  prawą rękę ma podniesioną do góry. Trzyma w niej czerwoną książeczkę z chińskimi napisami oraz gwiazdą na okładce. Ilustracja utrzymana jest w kolorystyce czerwono‑czarnej.

R1Bo0ATphhD9X
Wyjaśnij, na czym polega propagandowy charakter ilustracji. W odpowiedzi odwołaj się do jej poszczególnych elementów. (Uzupełnij).
311
Ćwiczenie 7
Poniższe ilustracje zostały zamieszczone w czerwonej książeczce z czasów rewolucji kulturalnej. Zapoznaj się z ich opisami. Objaśnij propagandowy charakter przekazu, odwołując się do każdej ilustracji.1
Poniższe ilustracje zostały zamieszczone w czerwonej książeczce z czasów rewolucji kulturalnej. Zapoznaj się z ich opisami. Objaśnij propagandowy charakter przekazu, odwołując się do każdej ilustracji.
R3tlY4yqEe3aU
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
311
Ćwiczenie 8

Na podstawie analizy źródła ikonograficznego i fragmentów opracowań historycznych wyjaśnij, na czym polega sprzeczność pomiędzy postanowieniami traktatu z 1950 r. a przekazem, jaki niesie ze sobą znaczek pocztowy.

RBxOUnkyKco4L
Chiński znaczek pocztowy wydany z okazji podpisania traktatu z 1950 r.
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.
Jakub Tyszkiewicz, Edward Czapiewski Historia powszechna. Wiek XX

W kwietniu 1950 r. obydwa państwa [ZSRS i ChRL] zawarły układ o przyjaźni i wzajemnej pomocy [”przyjaźni, sojuszu i wzajemnej pomocy”] […]. Chociaż ChRL otrzymała 300 mln dolarów kredytu przeznaczonego na cele wojskowe, Stalin zażądał uznania niezależności Mongolii pod radzieckim protektoratem, jak również udziału w kolei mandżurskiej oraz pozostawienia baz w Dairen i Port Artur do 1952 r. Utworzono także wspólne kompanie handlowe, co dawało Stalinowi długotrwałe koncesje ekonomiczne.

Historia_powszechna Źródło: Edward Czapiewski, Jakub Tyszkiewicz, Historia powszechna. Wiek XX, Warszawa 2012, s. 575.
Frank Dikötter Wielki głód. Tragiczne skutki polityki Mao 1958–1962

Mao z kolei [uzyskał zapewnienie] ochrony w razie agresji ze strony Japonii lub jej sojuszników, szczególnie Stanów Zjednoczonych.

Wielki_glod Źródło: Frank Dikötter, Wielki głód. Tragiczne skutki polityki Mao 1958–1962, tłum. B. Gadomska, Wołowiec 2013, s. 32.
R7O3RPrZ3NR2w
Wykonaj ćwiczenie zgodnie z poleceniem.