Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Na podstawie treści nagrania przeanalizuj podstawowe idee mesjanizmu Cieszkowskiego. Porównaj je z koncepcjami innych mesjanistów i zestaw z filozofią Hegla, którą inspirował się Cieszkowski.

RmeVyxt04nLmF
Mesjanizm A. Cieszkowskiego (Uzupełnij) Porównanie idei A. Cieszkowskiego z innymi koncepcjami mesjanistów (Uzupełnij) Filozofia G.W.F. Hegla (Uzupełnij).
R1X2pE0hqJSRf
Nagranie dźwiękowe pod tytułem Główne idee Mesjanizmu Augusta Cieszkowskiego
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Polecenie 2

Oceń, na ile przepowiednie Cieszkowskiego są aktualne dzisiaj.

RvINQtejsCnBb
(Uzupełnij).