Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z treścią nagrania, a następnie omów wskazane w nim cechy charakterystyczne liryków lozańskich.

R4lSPs6nYy9Mk
(Uzupełnij).
Polecenie 2

Na podstawie nagrania wyjaśnij, w czym przejawia się rozrachunkowy charakter liryków lozańskich. 

RU7VCJjc3zvdR
(Uzupełnij).
RqQgVyhj3wrIt
Nagranie dźwiękowe dotyczy Liryków lozańskich Adama Mickiewicza.
Źródło: Jacek Brzozowski, Fragment lozański. Próba komentarza do wierszy ostatnich Mickiewicza, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria” 1991, z. 31, s. 18–21.

Słownik

semantyka
semantyka

(gr. sémantikós – oznaczający) nauka o znaczeniach wyrazów, związków frazeologicznych i wypowiedzeń, o związkach, jakie zachodzą między wyrażeniami języka a przedmiotami i stanami rzeczy, o których za pomocą tych wyrażeń można mówić

transgresja
transgresja

(łac. transgressio – przejście) wychodzenie poza standardy, przekroczenie granic, zwłaszcza norm moralnych

transformacja
transformacja

(łac. transformatio – przekształcenie) przemiana, przeistoczenie