Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Tekst do ćwiczeń

Adam Mickiewicz Snuć miłość...

Snuć miłość, jak jedwabnik nić wnętrzem swym snuje,
Lać ją z serca, jak źródło wodę z wnętrza leje,
Rozwijać ją, jak złotą blachę, gdy się kuje
Z ziarna złotego; — puszczać ją w głąb, jak nurtuje
Źródło pod ziemią, — w górę wiać nią, jak wiatr wieje,
Po ziemi ją rozsypać, jak się zboże sieje,
Ludziom piastować, jako matka swych piastuje.

Stąd będzie naprzód moc twa, jak moc przyrodzenia,
A potem będzie moc twa, jako moc żywiołów,
A potem będzie moc twa, jako moc krzewienia,
Potem jak ludzi, potem jako moc aniołów,
A w końcu będzie jako moc Stwórcy stworzenia.

1839, Lausanne

3 Źródło: Adam Mickiewicz, Snuć miłość..., [w:] tegoż, Poezje, t. 2: Wiersze z lat 1825–1855, oprac. J. Bystrzycki, J. Kallenbach, Kraków 1928, s. 201.
1
Pokaż ćwiczenia:
111
Ćwiczenie 1

Wyjaśnij, jak rozumiesz podane wyrażenia na temat miłości:

R1EGjZ001bYke
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
R1K1PlFtYi4sa
Wyrażenie. Wyjaśnienie. Dosyć ten bogaty, co miłość posiada. (Uzupełnij). Miłość niejedno ma imię. (Uzupełnij). Gdzie miłość panuje, tam niewiele brakuje. (Uzupełnij).
11
Ćwiczenie 2

Sformułuj własnymi słowami definicję miłości.

RkVeYUoVN2JvV
(Uzupełnij).
11
Ćwiczenie 3

Wyodrębnij w utworze Snuć miłość... dwie części i określ tematykę każdej z nich.

R10CCI3YGoFV1
(Uzupełnij).
1
Ćwiczenie 4
Zapoznaj się z podanym fragmentem odnoszącym się do metafory jedwabnika, a następnie oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Wybierz Prawda, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo Fałsz – jeśli jest fałszywe.
Zapoznaj się z podanym fragmentem odnoszącym się do metafory jedwabnika, a następnie oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Wybierz Prawda, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo Fałsz – jeśli jest fałszywe.

Słyszałyście już zapewne, jak zadziwiającym jego [dziełem] jest to, jak uzyskuje się jedwab, gdyż jedynie On mógł wymyślić coś takiego. [...] Gdy się ociepla i na drzewach morwowych zaczynają pojawiać się liście, to jajeczko zaczyna ożywać, gdyż pozostaje jak martwe aż do czasu, gdy pojawi się ten pokarm, którym te [larwy] się odżywiają. I dzięki tym liściom morwy rosną i rozwijają się, aż do czasu, gdy są już duże, i wówczas umieszcza się im kilka gałązek, a one na nich pyszczkami zaczynają wysnuwać z samych siebie jedwab i snują z niego małe kokoniki, bardzo ciasne, w których zamykają się. I tak kończy [swój żywot] ta larwa, która jest wielka i brzydka, a z tego samego kokonu wychodzi biały motylek, wielce urokliwy.

4 Cytat za: Małgorzata Burta, O jedwabnej stronie wiersza [Snuć miłość...] Mickiewicza, „Roczniki Humanistyczne” 2019, z. 1, s. 137 .
RQD2JwQYKwwUo
Porównanie do jedwabnika służy podkreśleniu, że miłość wypływa z wnętrza człowieka. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Proces przeobrażania się larwy jedwabnika w motyla jest symbolem duchowej przemiany, doskonalenia się. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Proces przeobrażania się larwy jedwabnika w motyla służy podkreśleniu nietrwałości uczuć. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
211
Ćwiczenie 5

Wyjaśnij znaczenie podanych symboli i omów, w jaki sposób dookreślają one uczucie miłości opisane w liryku Snuć miłość....

R9Bl2XeNCWSiK
R1e8qivO4sRQW
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
21
Ćwiczenie 6
Wypisz z wersów od pierwszego do ósmego porównania i wyjaśnij, jaka jest ich rola w tworzeniu sensów utworu Snuć miłość....
Wypisz z wersów od pierwszego do ósmego porównania i wyjaśnij, jaka jest ich rola w tworzeniu sensów utworu Snuć miłość....
RvO9tvvCHHcLd
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

Wyjaśnij znaczenie porównań i gradacji zastosowanych w drugiej strofie liryku Snuć miłość.... Sformułuj wnioski na temat sposobu ukazania miłości w utworze Mickiewicza.

RhLFiN5o6ZOqZ
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8
Zapoznaj się z opisem galerii, a następnie wybierz obraz, który twoim zdaniem najlepiej koresponduje z utworem Snuć miłość.... Uzasadnij wybór, formułując dwa argumenty.
Zapoznaj się z opisem galerii, a następnie wybierz obraz, który twoim zdaniem najlepiej koresponduje z utworem Snuć miłość.... Uzasadnij wybór, formułując dwa argumenty.
R1KQrpIZwTIro
(Uzupełnij).