Polecenie 1

Wysłuchaj nagrania będącego zapisem przemówienia Borysa Jelcyna na pogrzebie ofiar puczu moskiewskiego. Wyjaśnij genezę wydarzeń przedstawionych w przemówieniu Borysa Jelcyna.

Zapoznaj się z nagraniem będącym zapisem przemówienia Borysa Jelcyna na pogrzebie ofiar puczu moskiewskiego. Wyjaśnij genezę wydarzeń przedstawionych w przemówieniu Borysa Jelcyna.

R1MCMXM2KK7u8
(Uzupełnij).
R72V0ml64OUaS
Nagranie dźwiękowe lekcji pod tytułem Przemówienie Borysa Jelcyna na pogrzebie ofiar puczu, 24 sierpnia 1991 roku.
Źródło: Przemówienie Borysa Jelcyna, Przeł. Ewa Mazurek; [w:] Wielkie mowy historii, t. 4, Od Kennedy’ego do Ratzingera, wybór i oprac. T. Zawadzki, Warszawa 2006, s. 306–307.
Polecenie 2

Wyjaśnij przyczyny niepowodzenia puczu Janajewa.

R1YCftVbCrbvV
(Uzupełnij).