Polecenie 1

Zapoznaj się z wypowiedzią prof. Włodzimierza Borodzieja, a następnie wykonaj kolejne polecenia.

R1SOVk08KOgcB
Film opowiada o rozpadzie ZSRR.
Polecenie 2

Wymień powody porażki Rosjan w Afganistanie.

RajAXO1KaJzQF
(Uzupełnij).
Polecenie 3

Wojna w Afganistanie czy kryzys gospodarczy i niewydolny system polityczny? Co doprowadziło do rozpadu ZSRS? Wskaż tę przyczynę, która Twoim zdaniem rozpoczęła ten proces i odegrała najważniejszą rolę. Uzasadnij odpowiedź.

RNzTeJ3HBv6OL
(Uzupełnij).
RwUt2u4iCwHae
Nagranie filmowe lekcji pod tytułem Rozpad ZSRS — część 2.
Polecenie 4

Opisz, w jaki sposób niepodległość odzyskały republiki nadbałtyckie.

RUDKtwfzJW6EI
(Uzupełnij).
Polecenie 5

Rozpad ZSRS miał charakter pokojowy. Jak myślisz, dlaczego.

R1KuwSGdIGKD4
(Uzupełnij).
1
Ćwiczenie 1

Zapoznaj się z mapą, a następnie wykonaj polecenie.

RMIO3cG6bPdi1
Źródło: Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.
RD7U1sKBr1EIP
Do wymienionych państw powstałych w wyniku rozpadu ZSRS dodaj liczby określające ich położenie na mapie. Gruzja - Tu uzupełnij Ukraina - Tu uzupełnij Białoruś - Tu uzupełnij Litwa - Tu uzupełnij Estonia - Tu uzupełnij
RfPxrGODXq0Ok
(Uzupełnij).
11
Ćwiczenie 2

Wyjaśnij, czym różniły się cele polityczne Borysa Jelcyna i Michaiła Gorbaczowa.

R1QqGAe8NNbAD
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 3

Zapoznaj się z tekstem źródłowym, a następnie wykonaj polecenie.

1
Relacja Ewy Ewart, korespondentki CBS w Moskwie

[…] ogłoszono godzinę milicyjną, do Moskwy wjechały czołgi, otaczając najważniejsze obiekty. Nagle okazuje się, że najważniejszym z nich jest parlament, wokół którego ludzie sprzeciwiający się zamachowi pobudowali barykady. I pojawia się na nich Jelcyn… osiem transporterów próbowało przedrzeć się przez barykady. Zginęło pięciu obrońców. Był lęk, że wszystko na nic. Rosja znów cofnie wskazówki zegara. […] zaczęły się potężne demonstracje, palenie flag ZSRR, hasła „faszyści nie przejdą”. Nastaje 21 sierpnia i część wojsk przechodzi na stronę Jelcyna. Tej nocy na Łubiance obalili pomnik Feliksa Dzierżyńskiego. […] Podejście tłumu pod budynek Komitetu Centralnego i zmuszenie wszystkich pracowników do jego opuszczenia […] miałam poczucie, że to początek końca Gorbaczowa.

A Źródło: Relacja Ewy Ewart, korespondentki CBS w Moskwie, [w:] Alicja Stępień-Kuczyńska, Gorbaczow. Pieriestrojka i rozpad imperium, Łódź 2020, s. 130.
R1LD2am7KI7JM
Wskaż przedział czasowy, w którym doszło do wydarzeń opisanych w źródle historycznym. Zaznacz punkt odpowiadający właściwemu przedziałowi czasu.
R10wj1Duj0ZjG
Możliwe odpowiedzi: 1. Objęcie przez Gorbaczowa funkcji prezydenta ZSRS, 2. Podpisanie układu w Białowieży rozwiązującego ZSRS, 3. Utworzenie Wspólnoty Niepodległych Państw, 4. Podanie się do dymisji Michaiła Gorbaczowa
R1PDLHX1PHoPI
Uzasadnij swój wybór (Uzupełnij).